Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead

Skontaktuj się z nami

Widget

  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jak efektywnie promować mniej popularne towary wykorzystując kampanie SSC?

Nie trudno sobie wyobrazić, że będąc właścicielem sklepu stacjonarnego staramy się pokazać potencjalnemu klientowi pełny asortyment. Bardzo często personel sklepu jest w takich wypadkach zobligowany do bieżącego uzupełniania dostępnej rozmiarówki (w przypadku branży odzieżowej) czy ilości dostępnych produktów na półkach. Prowadząc e-commerce również warto zadbać o odpowiednią prezentację jego asortymentu, nawet jeżeli część towaru cieszy się mniejszą populnarnością wśród odwiedzających witrynę użytkowników.

 

Jak zatem wykorzystać Smart Shopping i możliwości Google Merchant Center, aby na tle wartościowych (zdaniem Google) i popularnych produktów wyróżnić te cieszące się mniejszym zainteresowaniem? Jak stworzyć strukturę konta, aby nasze kampanie wyświetlały produktowy w momencie niszowych zapytań? Poniżej prezentujemy 5 podstawowych kroków, które w tym celu należy podjąć:

 

  1. Stwórz raport dotyczący efektywności sprzedaży Twoich produktów za pomocą Raportów Google Ads.
  2. Dodawaj dodatkowe pliki danych w Google Merchant Center.
  3. Korzystaj z etykiet.
  4. Utwórz odrębną kampanię i umieść w niej produkty, które będą objęte stworzoną wcześniej regułą.
  5. Na początku użyj maksymalizacji wartości konwersji, ale bez wskazania docelowej wartości ROAS. Wprowadzenie zbyt wysokiej wartości może spowodować, że ustawienia kampanii okażą się zbut agresywne, przez co jej dzienny budżet nie będzie w pełni wykorzystywany. Dobrą praktyką jest rezygnacja z takiego działania przez pierwsze 2-3 tygodnie trwania kampanii tak, aby dać jej swobodę działania i pozwolić zebrać potrzebne do optymalizacji wartości ROAS dane.

 

Dzięki takim ustawieniom produkty, które dotychczas nie generowały wydatków, ponieważ dominowały nad nimi bardziej wartościowe pozycje, zaczną być wyświetlane użytkownikom i będą stanowić odpowiedź na zapytania, które pojawiają się w nawet niewielkiej ilości.

Ale po kolei…

 

Stwórz raport efektywności produktów

Raporty Google Ads umożliwiają nie tylko przeprowadzenie sprawnej analizy konkurencji, ale pozwalają również na przygotowanie szeregu customowych raportów generowanych na podstawie danych dostępnych w panelu. Co istotne – dane te są często niedostępne z poziomu Google Analytcis, dlatego tym bardziej warto wykorzystać te znajdujące się w narzędziu Google.

Chcąc poznać produkty, które nie generują wyświetleń i kliknieć należy skorzystać z raportu Identyfikatorów produktów: Raporty -> Wstępnie zdefiniowane raporty -> Produktowa -> Zakupy – Identyfikator produktu. Raport można dowolnie modyfikować – dla nas interesujące będą przede wszystkim informacje dotyczące Kliknięć, Wyświetleń i ID produktu. Pozostały wymiary można usunąć lub (w zależności od potrzeb) analizować produkty za pomocą inncyh dostępnych metryk. Następnie, w celu wyświetlenia wyłącznie produktów, które nie generują kliknięć, należy skorzystać z filtra. Finalny wygląd raportu prezentuje się następująco:

 

Źródło: Google Ads

 

Pamiętaj o zapisaniu tak przygotowanego raportu na swoim koncie Google Ads, aby móc do niego wrócić i aktualizować w dowolnej chwili.

 

 

 

Korzystaj z Google Sheets

Stworzony wyżej raport należy pobrać i zapisać w pliku .csv, a następnie zaimportować do nowo utworzonego pliku Google Sheets, dostosowując opsiy kolumn do nazewnictwa wykorzystywanego w Google Merchant Center. W przypadku analizowanego w tym artykule zagadnienia wystarczy, że w pliku pozostawisz jedynie ID produktów.

 

Źródło: Google

 

Wdrażaj dodatkowe pliki danych

Tak przygotowany w Google Sheets dokument możemy wykorzystać w Google Merchant Center, jako dodatkowy plik danych. Aby to zrobić należy przejść do sekcji „Dodaj dodatkowy plik danych”.

 

Źródło: Google Merchant Center

 

Następnie nadajemy odpowiednią dla naszego pliku nazwę. Jako sposób konfiguracji pliku danych należy wybrać Arkusze Google i skorzystać z istniejącego arkuszu kalkulacyjnego (utworzonego wcześniej w Google Sheets). Harmonogram pobierania pliku ustalamy według indywidualnych potrzeb.

Podsumowując: Doszliśmy do momentu, w którym stworzyliśmy dodatkowy plik danych zawierający produkty nie generujące kliknięć – teraz należy przypisać do niego odpowiednią regułę. W tym celu przejdź do ustawienia Twojego głównego pliku danych, a następnie do sekcji Reguły pliku danych. Utwórz nową regułę na etykiecie, z której dotychczas nie zdarzyło Ci się korzystać np. Custom label 0.

 

Źródło: Google Merchant Center

 

Źródło: Google Merchant Center

 

Jako plik źródłowy wybierz stworzony wcześniej dodatkowy plik danych (dla przykładu nazwany „Książki”) oraz regułę „ma wartość”. Następnie wybierz opcję „Ustaw jako” i wprowadź swoją nazwę, która opisze etykietę np. „Brak kliknięć przez 30 dni”.

 

Źródło: Google Merchant Center

 

Dzięki powyższej regule pod etykietą 0, jako „Brak kliknięć przez 30 dni” zostaną wyróżnione produkty, które nie posiadają kliknięć. Tym sposobem mamy możliwość utworzenia kampanii zawierającej jedynie produkty, które ich nie generują. Wówczas wystarczy wyfiltrować odpowiednią etykietę 0 (na poziomie produktów) i wybrać te otagowane jako „Brak kliknięć przez 30 dni”.

 

Zalecam, aby tak skonfigurowaną kampanię w początkowym okresie ustawić w oparciu o strategię Maksymalizacji wartości konwersji, jednak bez określania docelowej wartości ROAS. Po około 4-6 tygodniach należy przeanalizować wyniki i wówczas dostosować odpowiednią.

 

Kontakt

Jak stworzyć skuteczną strategię w kampaniach Google Ads? – cz. I

Jednym z najczęstszych błędów początkujących osób, które zaczynają prowadzić działania w Google Ads, jest brak planu przed rozpoczęciem. Bez przygotowania nawet podstawowej strategii, czyli co, dlaczego, komu i jak chcemy reklamować, można w łatwy sposób wydać swój budżet reklamowy bez jakichkolwiek pozytywnych efektów.
 
Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 

Ustalenie celów jako podstawa prowadzonych działań

Budowanie strategii działań w Google Ads powinniśmy zacząć od ustalenia celów, jakie chcemy osiągnąć. Inne typy kampanii z innymi komunikatami do odbiorców użyjemy w przypadku chęci zebrania danych na formularzu kontaktowym niż w przypadku chęci maksymalizacji zysku ze sprzedaży produktów. Dlatego też jasno określone cele pomogą w ustaleniu dalszych kroków.
Celów, w których osiągnięciu Google Ads jest w stanie pomóc, jest wiele i zależą głównie od tego, jaki biznes promujemy, w jakim etapie jego rozwoju jesteśmy oraz w jaki sposób innymi kanałami dostarczamy już użytkowników na stronę.
Przykładowe cele oraz to, jak należy je dokładniej sformułować, przedstawia poniższa tabela.
Jak stworzyć skuteczną strategię w kampaniach Google Ads? - cz. I
 

Lejek zakupowy, a ustalone cele

Cele, które zdefiniowaliśmy, w kolejnym kroku powinniśmy dopasować do lejka zakupowego. To on pokazuje, do jakich użytkowników, na jakim etapie zakupowym powinniśmy trafiać. Będzie to pomocne w kolejnym etapie, przy doborze kanałów Google Ads.
Niektóre z celów w jasny sposób określają nam jakiego etapu lejka dotyczą. Zwiększenie rozpoznawalności marki czy wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z dotarciem do użytkowników na początku ścieżki zakupowej, czyli na etapie zauważenia. Natomiast generowanie sprzedaży lub zwiększenie współczynnika konwersji dotyczy już innego etapu, czyli konwersji.
Na schemacie poniżej możemy zobaczyć dopasowanie przykładowych celów do miejsca w lejku zakupowym, gdzie powinniśmy trafiać z komunikatem reklamowym.
Jak stworzyć skuteczną strategię w kampaniach Google Ads? - cz. I
 

Dobór kanałów Google Ads

Sieć wyszukiwania
W przypadku reklam tekstowych w sieci wyszukiwania głównym czynnikiem, który wpływa na to, do jakich klientów, na jakim etapie lejka chcemy docierać, są słowa kluczowe.
Jeżeli naszym celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki, to reklamę staramy się wyświetlać na ogólne frazy, niezwiązane bezpośrednio z naszym produktem. Tu pomaga prowadzenie bloga na naszej stronie, na którym umieszczamy wpisy odpowiadające na najczęstsze zapytania górnych etapów lejka.
Jeśli jednak nastawiamy się na zwiększenie sprzedaży, to w zapytaniach pokrywamy frazy związane już bezpośrednio z produktem, często też w połączeniu ze zwrotami “gdzie kupić”, “sklep online” i innymi, sugerującymi, że wpisująca je osoba jest w tym momencie zainteresowana zakupem.
Poniżej przykład jak mogą wyglądać frazy kluczowe na ścieżce zakupowej osoby chcącej kupić buty do biegania.
Jak stworzyć skuteczną strategię w kampaniach Google Ads? - cz. I
W ostatnim etapie, czyli lojalizacji klienta, który dokonał już u nas zakupu, korzystamy z zebranych list odbiorców. W każdej innej kampanii, najlepiej z produktami komplementarnymi do tych, które klient zakupił, staramy się docierać do osób, które już u nas dokonały zakupu, więc znają nasz sklep i są bardziej skłonne dokonać ponownego zakupu niż osoby całkowicie nowe na naszej stronie.

 
Sieć reklamowa
W reklamach displayowych czynnikiem rozróżniającym to, do jakiego etapu lejka komunikujemy, jest kreacja reklamowa i komunikaty w niej zawarte.
Dla wyższych etapów na grafikach warto komunikować dość ogólne hasła połączone z logo naszego sklepu oraz nazwą czy adresem strony. Sformułowania typu “Największy sklep z obuwiem do biegania” czy “Buty sportowe w najniższych cenach” zwracają uwagę użytkowników niekoniecznie nastawionych na zakup w tym momencie, jednak budują rozpoznawalność marki i mogą być początkiem ścieżki zakupowej.
Na niższych etapach lejka staramy się już skupiać na konkretnych kategoriach czy produktach oraz działać remarketingowo. Tu ponownie pojawia się temat grup odbiorców. Warto zbierać grupy użytkowników, którzy bywali na naszej stronie, a nie dokonali zakupu. Można segregować użytkowników bardziej precyzyjnie w zależności od tego, jakie kategorie na naszej stronie oglądali, a następnie tym użytkownikom pokazywać reklamy produktów z tych właśnie kategorii.
Semahead CSS
 
Kampanie produktowe
Reklamy produktowe z racji swojego mocnego nastawienia na prezentację produktu i ceny sprawdzają się w dolnych etapach lejka zakupowego.
W przypadku wpisania przez użytkownika dość ogólnych, ale związanych z produktem, fraz, zobaczy on zestaw reklam powiązanych z wyszukiwaniem. Natomiast przy wpisaniu dokładniejszej nazwy konkretnego produktu jawi się box po prawej stronie z informacjami na temat tego przedmiotu oraz porównanie sklepów, które emitują reklamę produktową owego produktu.
Jak stworzyć skuteczną strategię w kampaniach Google Ads? - cz. I
Jak stworzyć skuteczną strategię w kampaniach Google Ads? - cz. I
Widzimy, że ten typ kampanii jest skierowany do użytkowników, którzy raczej wiedzą już co chcą kupić niż do tych, którzy dopiero szukają inspiracji zakupowej.
W przypadku ostatniego etapu lejka, dotyczącego lojalizowania klienta po zakupie, to tak jak w przypadku reklamy w sieci wyszukiwania, użytkownikom, którzy dokonali już zakupu, staramy się wyświetlać częściej i na lepszych pozycjach przy kolejnych wyszukiwaniach innych produktów przez tych klientów. Skoro znają nasz sklep I dokonali tam zakupu, jest większa szansa, że zrobią to ponownie.
 
Reklamy wideo
Reklamy w formie krótszych lub dłuższych filmów wideo celują w początkowe i środkowe etapy w ścieżce zakupowej. Ich forma dobrze sprawdza się w szerokim oraz dość niedrogim budowaniu zasięgu czy rozpoznawalności marki.
Krótkimi, kilkusekundowymi, dobrze zrobionymi reklamami możemy dotrzeć do dużego grona odbiorców, mających szanse zainteresować się naszym produktem lub usługą. Jesteśmy w stanie wybrać, w jakich kategoriach filmów na YouTube nasze reklamy mogą się wyświetlać, co pozwala wyselekcjonować tematykę, jaka interesuje osoby, które zobaczą nasze reklamy.
Gdy chcemy jednak dotrzeć do osób głębiej w ścieżce zakupowej, możemy przy pomocy remarketingu, osobom, które były na naszej stronie, przykładowo w dziale butów do biegania, wyświetlić jako reklamę dłuższy film z porównaniem najpopularniejszych modeli butów do biegania. Oczywiście o ile takowy film stworzyliśmy.

 
Promowanie aplikacji
Ten najmniej popularny format reklamy, a dokładniej segment lejka zakupowego, do jakiego nim docieramy, jest mocno zależny od tego, jakie promowana przez nas aplikacja ma zadanie i co potrafi. Aplikacja, która jest jedynie zbiorem informacji o naszych produktach, powinna trafić w środkowe segmenty lejka, czyli Zainteresowanie i Rozważanie. Natomiast aplikacja z wbudowanym modułem e-commerce, przez którą użytkownik jest w stanie dokonać zakupu, powinna celować już w etap konwersji.
 

Podsumowując

Przed ułożeniem planu i rozpoczęciem działań należy skupić się na celach, jakie nasze kampanie powinny spełnić. Wiedząc, co chcemy osiągnąć, jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie kanały reklamowe, a wchodząc głębiej, dokładne kierowanie czy treść reklamy, jaką użytkownicy powinni zobaczyć.
W kolejnej części sprawdzimy, jak powinniśmy mierzyć wyniki w zależności od wybranych celów oraz kanałów reklamowych Google Ads oraz połączymy wszystko w kilka gotowych strategii dla różnych rodzajów biznesów.

Kontakt

PPC Express 2/2020

Nie tak dawno do świata PPC przedarła się wiadomość, która sparaliżowała użytkowników Google Ads. Mowa oczywiście o nowych wymaganiach w programie Google Partner, które mają wejść w życie od końca czerwca. O tych zmianach, a także kilku innych w najnowszym PPC Express.

 

Google Partner

Ilość pytań, jakie pojawiły się wraz z ogłoszeniem planowanych zmian w programie Google Partner, przerosła chyba oczekiwania supportu Google. Na forach i grupach mocno rozgrzewały dyskusje i spekulacje.
Podsumujmy krótko to, co już wiemy o zmianach, jakie mają wejść w życie od końca czerwca 2020 roku:

Nowe wymagania dla agencji w celu uzyskania i utrzymania statusu partnera Google będą obowiązywać od czerwca.
 

Udostępnianie odbiorców

Kolejną, mniej drastyczną nowinką, jest pojawienie się na kontach możliwości współdzielenie odbiorców w obrębie menadżera konta. Teraz, jako użytkownik konta menadżera Google Ads, możesz udostępnić utworzone listy remarketingowe i tagi wszystkim lub wybranym kontom Google Ads. Czego potrzebujesz w tym celu?
Po pierwsze: uprawnień – użytkownicy poszczególnych kont Google Ads muszą włączyć na swoich listach możliwość udostępniania list. Poniżej krótka instrukcja jak udostępnić listy odbiorców z podrzędnego konta Google Ads kontu MCK.
Konto klienta -> Narzędzia -> Zasoby wspólne -> Zarządzanie odbiorcami -> Ustawienia
Włącz dostęp do list remarketingowych – poprzez kliknięcie przełącznika (niebieski kolor przełącznika oznacza, że udostępnianie jest włączone).
Dostęp do listy remarketingowej Dodaj listy do puli udostępniania konta menażera.
Z poziomu MCK wejdź w Narzędzia -> Zarządzanie odbiorcami -> znaczek + -> Dodaj listę z konta. Następnie wybierz konto, z którego chcesz pobrać listy.
Jeśli udało Ci się przejść przez powyższe kroki, to czas na udostępnianie list z poziomu MCK wszystkim lub wybranym kontom podrzędnym. W tym celu wejdź na poziom swojego MCK -> Ustawienia i dodaj znacznik przy pozycji „Dodaj tego menedżera jako menedżera odbiorców na wszystkich subkontach”. To spowoduje udostępnienie list wszystkim subkontom.
SubkontoJeśli chcesz udostępnić listy tylko wybranym kontom Google Ads z poziomu MCK wybierz Konta -> Zarządzanie i w kolumnie „Konto menadżera, do którego należy lista odbiorców” zaznacz wybrane przez Ciebie konto menadżera. Jeśli nie chcesz udostępniać list wybranym kontom, pozostaw w kolumnie wartość „Brak”.
Więcej o zasadach udostępniania list przeczytasz tutaj.
Źródło: https://support.google.com/google-ads/answer/6123188?hl=pl#null

 

Szczegółowe działanie konwersji

Na niektórych kontach pojawiły się zmiany związane z działaniami, które chcemy śledzić w przypadku konwersji w witrynie. Obecny podział został rozbity na kategorie sprzedaż oraz potencjalnych klientów. W obrębie sprzedaży możemy teraz śledzić nie tylko zakup, ale także dodanie do koszyka, rozpoczęcie realizacji płatności i subskrypcję. Jeśli decydujemy się na zbieranie potencjalnych klientów możemy skonfigurować działania takie jak: przesłanie formularza kontaktowego, rezerwacja wykonania usługi, rejestracja, prośba o wycenę, uzyskanie wskazówek i kliknięcie wychodzące.
Taki podział ma zapewnić lepsze śledzenie mikrokonwersji oraz sprawniejszą optymalizację kampanii na różnych etapach podróży klienta. Korzystając z inteligentnych strategii ustalania stawek, możemy jeszcze dokładniej wskazać systemowi na czym nam zależy.’
Działanie konwersji
Źródło: https://searchengineland.com/google-ads-offers-more-granular-conversion-actions-for-leads-and-sales-329313
 

Standardowe reklamy produktowe w Gmail

Już od 4 marca standardowe reklamy produktowe będą miały okazję pojawiać się w nowym miejscu jakim jest Gmail, gdzie do tej pory sięgał jedynie Smart Shoping. Do sieci Display Network, do której dotychczas należał m.in. YouTube i Google Discovery, dołącza także Gmail co oznacza, że skuteczność będzie mierzona łącznie dla wszystkich tych kanałów.
Źródło: https://ads-developers.googleblog.com/2020/02/gmail-on-standard-shopping-campaigns.html
 

Standardowe wyświetlanie jedyną metodą wyświetlania

Od kwietnia 2020 r. standardowe wyświetlanie reklam będzie jedyną możliwą metodą wyświetlania reklam w nowych kampaniach w sieci reklamowej, kampaniach wideo, kampaniach promujących aplikację i kampaniach reklam hoteli. Tym samym wyświetlanie przyśpieszone nie będzie już dostępne. Kampanie, które dotychczas korzystały z wyświetlania przyśpieszonego automatycznie przejdą na standardowe wyświetlanie reklam od maja 2020 r.
Źródło: https://support.google.com/google-ads/answer/9712796

Kontakt

PPC Express 7/2019

 

Kolejne miesiące przynoszą mniejsze i większe zmiany w ekosystemie Google Ads. Jakie tym razem nowości przygotował gigant z Mountain View? Zapraszamy do krótkiego podsumowania.

 

Reklamy produktowe w Youtube i Google Discover

 

Jak informuje Google, od 15 lipca reklamy produktowe mogą się wyświetlać również w Google Discover oraz YouTube. Poniżej pełna treść komunikatu od Google.

google ads product

Google Marketing Live 2019

Podczas swojego majowego eventu Google zapowiedział kilka zmian i nowości. O tych najważniejszych pisaliśmy już osobny artykuł. Zapraszamy do lektury „Google Marketing Live 2019: 4 najważniejsze zmiany, które już wkrótce nastąpią„.

 

Wybór uwzględnianych konwersji

 

Wchodząc w ustawienia kampanii w sekcji “Konwersje” mamy możliwość wybrania pod którą z konwersji na koncie system ma optymalizować inteligentne strategie dostosowania stawek.

konwersje zrzut

 

Reklamy tekstowe w formie karuzeli

 

Jak donosi portal Search Engine Land, Google testuje wyświetlanie reklam w sieci wyszukiwania w formie karuzeli. Oczywiście tyczy się to urządzeń mobilnych, gdzie gesty przesuwania lewo/prawo mają swoje uzasadnienie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

 

Sortowanie na liście kampanii

Panel Google Ads po lewej stronie w sekcji kampanii otrzymał możliwość sortowania. Mamy do wyboru kilka opcji kryteriów, według których ma odbywać się wspomniane sortowanie. Przy dużej liczbie aktywnych kampanii jest to bardzo przydatna opcja. Jeszcze nie wszystkie konta otrzymały tę opcję. Widzimy jednak, że pojawia się ona sukcesywnie.

Panel google ads zrzut

Nowinki PPC 7/2019

Kolejne miesiące przynoszą mniejsze i większe zmiany w ekosystemie Google Ads. Jakie tym razem nowości przygotował gigant z Mountain View? Zapraszamy do krótkiego podsumowania.

 

Reklamy produktowe w Youtube i Google Discover

Jak informuje Google, od 15 lipca reklamy produktowe mogą się wyświetlać również w Google Discover oraz YouTube. Poniżej pełna treść komunikatu od Google.

 

Google Marketing Live 2019

Podczas swojego majowego eventu Google zapowiedział kilka zmian i nowości. O tych najważniejszych pisaliśmy już osobny artykuł. Zapraszamy do lektury.

 

Wybór uwzględnianych konwersji

Wchodząc w ustawienia kampanii w sekcji “Konwersje” mamy możliwość wybrania pod którą z konwersji na koncie system ma optymalizować inteligentne strategie dostosowania stawek

 

Reklamy tekstowe w formie karuzeli

Jak donosi portal Search Engine Land, Google testuje wyświetlanie reklam w sieci wyszukiwania w formie karuzeli. Oczywiście tyczy się to urządzeń mobilnych, gdzie gesty przesuwania lewo/prawo mają swoje uzasadnienie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj

 

Sortowanie na liście kampanii

Panel Google Ads po lewej stronie w sekcji kampanii otrzymał możliwość sortowania. Mamy do wyboru kilka opcji kryteriów, według których ma odbywać się wspomniane sortowanie. Przy dużej liczbie aktywnych kampanii jest to bardzo przydatna opcja. Jeszcze nie wszystkie konta otrzymały tę opcję. Widzimy jednak, że pojawia się ona sukcesywnie.

 

 

11 sposobów na wakacyjne spadki w Google Ads

 

Wakacje zapukały do naszych okien. Okres letni to czas relaksu i długo wyczekiwanego urlopu, jednak ogólny chill, przekłada się na spadki ruchu i przychodów w e-commerce. Jak przetrwać sezon ogórkowy, aby sprzedaż utrzymała się na przyzwoitym poziomie?

Wakacyjna posucha nie dotyka wszystkich branż. Produkty takie jak okulary słoneczne, klimatyzatory czy odzież letnia to kategorie, które właśnie w wakacje przeżywają prawdziwy boom. Jeśli jednak należysz do grona podmiotów, dla których wakacje to trudny czas, przydadzą ci się poniższe sposoby, na podniesienie ruchu i zwiększenie przychodów.

 

1. Promuj produkty, na które popyt wzrasta w lecie

Być może w Twojej ofercie znajdują się produkty lub usługi, na które popyt wzrasta właśnie w sezonie letnim, mimo iż Twoja branża odnotowuje ogólne spadki. Aby sprawdzić jakie produkty do nich należą warto przeanalizować konto Google Ads i Google Analytics pod kątem sezonowości produktów. Można również posiłkować się Google Trends, aby wyznaczyć produkty, które są częściej wyszukiwane w wakacje.

Poniżej przykład z branży zabawkowej. Okres letni to idealny czas na promocję basenów dla dzieci czy zabawek do wody i piasku. Natomiast z kampanią na standardowe zabawki, warto poczekać do IV kwartału, kiedy zaczyna się okres świąteczny.

Wniosek: Przygotuj ofertę i kampanię, biorąc pod uwagę popyt na poszczególne produkty w sezonie. Jeśli prowadzisz szkołę językową, lato będzie dobrym okresem na promocję wakacyjnych kursów językowych czy wyjazdów zagranicznych połączonych z nauką języka. Na promocję kursów językowych dla firm, warto poczekać do jesieni.

 

2. Zorganizuj letnią wyprzedaż

Wraz ze wzrostem temperatury, niech ceny spadają. Rozważ zorganizowanie letniej wyprzedaży, aby zwiększyć sprzedaż i pozbyć się niechcianych zapasów. Organizuj promocje weekendowe, dodawaj gratisy lub zaproponuj darmowa dostawę. Możesz zastosować Flash sales, podczas której promocyjne oferty „wiszą” nie dłużej niż kilka dni, a nowy asortyment pojawia się kilka razy w tygodniu. Latem klienci robią najdroższe zakupy online w poniedziałki, więc pamiętaj o tym podczas planowania promocji.

 

3. Stwórz nowe, wakacyjne reklamy

Stwórz nowe, tematyczne kreacje i landing page. Ponieważ wszyscy klienci będą w letnim nastroju jeszcze przez co najmniej 3 miesiące, wakacyjne motywy z pewnością zwiększą ich zaangażowanie. To z kolei przełoży się na wzrost współczynników konwersji.

Źródło: https://ptakmoda.com

 

4. Targetuj na lokalizacje popularnych miejsc wakacyjnych

To, że Twoi klienci wyjeżdżają na wakacje, nie oznacza, że nie korzystają z internetu. Bezpłatne wi-fi to w hotelach już standard, a nierzadkim widokiem są osoby nad basenem wpatrujące się w ekran telefonu. Nic więc nie szkodzi na przeszkodzie, aby dotrzeć do nich dzięki targetowaniu na lokalizacje popularnych miejsc wakacyjnych. Grecja, Turcja, Bułgaria, Egipt czy Hiszpania to kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród polskich turystów już od lat.

 

5. Promuj ofertę wśród obcokrajowców

Pamiętaj, że podróżują już nie tylko Polacy. Sezon letni to czas, w którym obcokrajowcy odwiedzają Polskę. Najczęściej goszczą u nas Niemcy, Brytyjczycy i Ukraińcy. Na to, kto przyjeżdża do nas na wakacje, mają wpływ ceny biletów lotniczych, więc przy wyborze grupy docelowej warto przeanalizować tanie połączenia. Wśród najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce znajdują się Kraków, Warszawa, Oświęcim, Wrocław czy Wieliczka.
Poniżej przykład kampanii, skierowanej do obcokrajowców, którą prowadziliśmy dla Kopalni Soli Wieliczka.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HuLpeIHRruw[/embedyt]
Pełny opis kampanii dostępny jest tutaj.

 

6. Postaw na mobile

Analizując ruch na Twojej stronie prawie na pewno, zauważysz wzrost wejść użytkowników z mobile w stosunku do wejść z desktopa. W okresie wakacyjnym udział ruchu z mobile może wahać się od 40% do nawet 70% w zależności od branży. Na wakacjach ludzie nie rozstają się ze swoimi smartfonami, a że częściej przebywają na zewnątrz, statystyki nie są niczym dziwnym.

Jak to wykorzystać? W pierwszej kolejności sprawdź w Google Analytics czy w Twoim biznesie obserwuje się sezonowość wejść z urządzeń mobilnych i porównaj je z innymi kategoriami urządzeń w okresie wakacyjnym.


 

Kolejnym krokiem jest dostosowanie stawek mobilnych. Zrób to na poziomie kampanii, w zakładce Urządzenia. W tym miejscu również, możesz sprawdzić, które kampanie są najchętniej klikane z urządzeń mobilnych.


 

Dobre rady:
• Pamiętaj, że w mobile użytkownicy najczęściej nie dochodzą do końca strony z wynikami wyszukiwania. Liczą się pierwsze 1-2 pozycje, więc walka z konkurencją może być ostrzejsza.
• Nie zapomnij o dodaniu rozszerzeń – reklama mobilna może wtedy zajmować nawet całą stronę ekranu.
• Obowiązkowo zadbaj o mobilną, responsywną stronę docelową.

 

 

7. Sprzedawaj w ładną pogodę

Segmentacja oparta na pogodzie, zyskuje na popularności zarówno wśród sprzedawców detalicznych, jak i firm handlu elektronicznego. W przypadku sklepów e-commerce takie podejście może oznaczać przygotowanie promocji produktów takich jak filtry przeciwsłoneczne i koce piknikowe na czas ładnej pogody lub fali upałów. Zautomatyzowanie kampanii będzie możliwe dzięki skryptom, które dostosują stawki na podstawie pogody.

 

8. Ogarnij Sezon na śluby

Lato to okres ślubów. Twoi klienci mogą w tym czasie organizować wesele lub uczestniczyć w uroczystości. Dział ślubny generuje wystarczająco dużo miejsca na popyt, by zniwelować spadki standardowej promocji w e-commerce. Młodzi w tym czasie szukają prezentów dla rodziców i gości, co jest szansą dla sprzedawców koszy ze smakołykami, lasów w słoików czy słodyczy. Pościel, porcelana i wina, są z kolei cieszącymi się popularnością prezentami dla państwa młodych. Wykorzystaj ten czas, by dobrać swoje produkty do tej grupy docelowej. Inspiracje znajdziesz w naszym artykule o social mediach w branży ślubnej.

 

9. Przygotuj się na jesień

Wykorzystaj swój wolny czas, przygotowując się na nadchodzący, gorący, powakacyjny sezon. Zaplanuj jesienne promocje, wybierz asortyment, stwórz nowe landing page lub popracuj nad wzmocnieniem relacji z istniejącymi klientami. Przygotuj się na nadchodzące wydarzenia takie jak powrót do szkoły czy dzień darmowej dostawy. Bądź produktywny i wykorzystaj ten czas na strategię.

 

10. Nie twórz popytu na siłę

Jeżeli cała Twoja branża jest mocno sezonowa i w lecie się absolutnie nic nie dzieje, lepiej odpuścić i zająć się czymś innym. Jeśli wiesz, że wszystkie działania nie przyniosą skutku, lepiej wstrzymać wydatki na reklamę niż bez sensu przepalać budżet. Luźniejszy okres możesz przeznaczyć na rzeczy, na które na co dzień brakuje Ci czasu: przetestowanie nowych rozwiązań i funkcjonalności, stworzenie raportów w Google Data Studio czy wdrożenie skryptów na koncie.

 

11. Wyluzuj i odpocznij

Pamiętaj, że lato to czas odpoczynku również dla Ciebie. W pogodni za podniesieniem ruchu nie zapomnij, że Ty również potrzebujesz odpoczynku. Podładuj więc akumulatory nad morzem, w lesie lub w górach, by nabrać sił na pracowity sezon jesienny.

Masz jakieś sposoby na podniesienie ruchu i sprzedaży w sezonie wakacyjnym? Podziel się nimi w komentarzu.

Opracowane na podstawie:

https://ewachojecka.pl/reklama-w-google-w-wakacje-jak-uchronic-sie-przed-spadkiem-ruchu-i-klientow-w-sezonie-ogorkowym/
https://ehandel.com.pl/wakacje-w-ecommerce-jak-przetrwac-czas-posuchy,1431
https://go.pl/blog/trudny-czas-dla-e-commerce-lato/
https://www.livechatinc.com/livechat-resources/holiday-season-ecommerce-report/
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/07/24/10-ways-to-keep-your-e-commerce-sales-hot-this-summer/#3b1d0c587404
https://www.segmentify.com/blog/6-hottest-ecommerce-summer-marketing-tips/

Zapisz się do newslettera!