Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Jesteśmy agencją 360 performance

Wartości, które reprezentuje sygnet Semahead wpisane są wprost zarówno w genotyp całej agencji, jak i każdego działu. Stąd triadę tych wartości wyraża trójkąt.

Tak powstały znak ilustruje każdy wycinek naszych kompetencji, których komplet składa się na emblemat pełnej oferty 360. Synergia tych wartości buduje uniwersalny manual codziennej pracy każdego z ekspertów Semahead – niezależnie od obszaru profesjonalizacji.

Wiedza, strategia, technologia

Trzy filary: wiedza, strategia, technologia to najważniejsze dla nas wartości, które konsekwentnie prowadzą nasze kampanie do awangardy polskiego performance marketingu.

Trzy filary

Wiedza

W dobie dynamicznego rozwoju digital marketingu nie wystarczy pracować poprawnie.

Kompetencje musza być wkomponowane w proces stałego rozwoju organizacji, a operowanie wiedzą jest nieodzowną częścią pracy agencji. Dlatego w Semahead nieustannie szkolimy – siebie i naszych klientów. Bo rozumiemy, że nasza wiedza daje nam przewagę nad konkurencją.

Innowacyjne szkolenia
z digital marketingu

Najbardziej aktualny blog
ekspertów marketingu w Polsce

Nasi eksperci są prelegentami
na czołowych branżowych konferencjach

Prowadzimy zajęcia akademickie
na uczelni wyższej

Strategia
TECHNOLOGIA

Analizujemy

Bieżące działania zawsze powinny być objęte obserwacją z różnych perspektyw. W pracy z danymi nie wystarczy intuicja i subiektywna ocena całości.

Trudne decyzje muszą być podejmowane w oparciu o twarde fakty i liczby. Dlatego proces analizy jest na stałe w komponowany w pracę wszystkich zespołów w Semahead.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt - NOWA WERSJA

  • Hidden
  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.