Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

6 rozwiązań analitycznych, które są „być albo nie być” Twojego biznesu

10.02.2016 Semahead

 

W dobie dynamicznych zmian firmy potrzebują nowych kompetencji i narzędzi. Idąc za ciągle zmieniającym się rynkiem, powinny nauczyć się eksperymentować, szybko podejmować decyzje i zwiększać efektywność, jednocześnie kontrolując koszty. W jaki sposób uzyskać trafne biznesowe rekomendacje? Jak ocenić skuteczność dotychczasowych działań? Jak rozwijać się i maksymalizować zyski?

Czy udział w rynku przekłada się na zysk? Na czym oprzeć nowoczesną strategię konkurencji?

Upadek banku Lehman Brothers stał się symboliczną cezurą kończącą dwie dekady wzrostu konsumpcji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dla firm produkujących i sprzedających dobra konsumpcyjne, np. elektronikę, ubrania czy żywność – było to 20 lat żniw. Konsumpcja, a tym samym sprzedaż, wciąż rosła, stając się motorem dla inwestycji i  zatrudnienia.

Aż wreszcie 2008 r. przyniósł  diametralną zmianę – optymizm europejskich i amerykańskich konsumentów wyparował w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Dane o mizernej dynamice wzrostu gospodarczego i rosnącym bezrobociu skłaniały do zaciskania pasa.

Beztroscy dotychczas konsumenci nagle zaczęli oszczędzać. Spadające przychody ze sprzedaży zaalarmowały wiele zarządów firm. Prezesi zaczęli dostrzegać, że rozrośnięte w  okresie rynkowej hossy organizacje, z wielowarstwowym strukturami, hierarchią, procesami i procedurami, są nieefektywne i  nie przystają do nowej rzeczywistości. Dodatkowo pozycja rynkowego lidera przestała być gwarancją sukcesu, ponieważ praktycznie znikła korelacja między udziałami rynkowymi a zyskownością.

Przeprowadzone przez zespół Boston Consulting Group analizy jednoznacznie udowodniły, że prawdopodobieństwo, iż największy gracz pod względem udziałów rynkowych jest też liderem zyskowności, spadło z 34 proc. w 1950 r. do zaledwie 7 proc. w roku 2007.

Żeby skutecznie konkurować na rynku przesyconym niepewnością, firmy potrzebują wciąż nowych i skutecznych rozwiązań, zespołów działających blisko rynku, zdolnych do tego, by szybko reagować na zmieniające się trendy i oczekiwania konsumentów.

Analityka jako podstawa strategii konkurencji i rozwoju firmy

Skuteczne rozwiązania – czyli jakie? Na całym świecie analityka rośnie w siłę i staje się motorem do zmian w największych globalnych serwisach internetowych. Gromadzenie danych o użytkownikach i ich analiza pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji  biznesowych oraz rozpoczęcie działań, które rozwijają organizację i pozytywnie wpływają na jej wyniki finansowe.

Jakie rozwiązania wybrać? Na które zwrócić szczególną uwagę?

Oto kilka ciekawych rozwiązań analitycznych, które będą szczególnie korzystne:

 • przeprowadzenie audytu stanu analityki w firmie,
 • wdrożenie pulpitów (dashboardów) managerskich,
 • dokonanie segmentacji użytkowników,
 • modelowanie atrybucji,
 • wdrożenie narzędzia Google Tag Manager,
 • wdrożenie rozszerzonego modułu e-commerce.

Poniżej opisuję je szczegółowo, nakreślając wymierne korzyści płynące z ich zastosowania.

Audyt stanu analityki w firmie

Czyli określenie stanu wykorzystywanych narzędzi analitycznych oraz określenie rekomendowanych zmian i rozszerzeń.

[su_quote cite=”Avinash Kaushik”]Liczne studia przypadków wykazały, że prawie wszystkie firmy z listy Fortune 500 inwestują ogromne pieniądze w analitykę internetową, a mimo to wciąż zmagają się z podejmowaniem trafnych decyzji biznesowych na podstawie danych.[/su_quote]

Podstawa podejmowania świadomych decyzji biznesowych, dotyczących twojej działalności online, to rzetelne dane. To dzięki nim możesz wyciągać właściwe wnioski, które będą prowadzić Cię do realizacji postawionych celów.

Przed podjęciem wiążących decyzji trzeba się jeszcze zastanowić, czy na pewno dysponujemy wszystkimi niezbędnymi informacjami, a jeśli nie – to jak możemy je zdobyć.

Po audycie można rozpocząć tworzenie długoterminowego planu zbudowania analitycznego ekosystemu w twojej organizacji i rozpocząć jego wdrażanie.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • Otrzymasz tylko poprawne i istotne dane – na nich należy oprzeć analizę biznesową twojej firmy i uaktualnić lub stworzyć wskaźniki realizacji celów biznesowych.
 • Maksymalny zwrot z inwestycji – zaawansowana konfiguracja narzędzi pozwoli Ci wykorzystać funkcjonalności, które pogłębią analizy i będą stanowić podstawę do rekomendacji i wdrażania efektywnych działań, np. zwiększania ROI z kampanii marketingowych.
 • Idealnie dopasowane narzędzie – niestandardowa konfiguracja będzie odpowiadać twoim potrzebom. Niezależnie od tego, z jakiego narzędzia korzystasz, powinno być ono dopasowane specjalnie dla ciebie.
 • Szkolenia i warsztaty dla zespołu – narzędzia to nie wszystko. Niezbędni są ludzie posiadający wartościowy know-how, który przełoży się na dynamikę wzrostów w twojej firmie. Po audycie i wprowadzeniu zmian warto zadbać o szkolenie, aby pracownicy sprawnie posługiwali się nowymi funkcjonalnościami i wykorzystywali je maksymalnie do monetyzacji.

Pulpity (dashboardy) managerskie

Czyli szybki dostęp do KPI witryny.

Pulpity managerskie są świetnym sposobem na bieżące monitorowanie najważniejszych wskaźników, określających kondycję naszej strony. Zamiast przekopywać się przez niezliczone raporty, które oferuje nam Universal Analytics, możemy bezpośrednio przejść do indywidualnego pulpitu i zapoznać się z najważniejszymi dla nas informacjami, dotyczącymi strony oraz badać, jaki wpływ na wskaźniki w długim okresie czasu mają podejmowane przez nas działania.

 Korzyści ze zdefiniowania i wdrożenia pulpitów:

 • Najważniejsze KPI zebrane w jednym miejscu – analizę otrzymanych danych można przeprowadzić szybko i sprawnie.
 • Wizualizacja danych – wykresy, tabele – wygląd możemy dopasować do swoich potrzeb.
 • Oszczędność czasu i automatyzacja – dane generują się automatycznie i są zawsze dostępne w wybranej przez nas formie, możemy również otrzymywać je na maila jako subskrypcję.

Segmentacja użytkowników

Czyli kim jest użytkownik witryny i jak skutecznie do niego dotrzeć.

Segmentowanie ruchu w witrynie jest podstawą do wyciągania pełnych wniosków analitycznych, opartych na wiarygodnych danych i ostatecznie – podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.

Dzięki raportowi  można określić grupy użytkowników, które szczególnie są atrakcyjne ze sprzedażowego punktu widzenia (kupują często/składają zamówienia na wysokie kwoty).

Takie informacje można następnie wykorzystać do optymalizacji działań online, lepiej targetując wykorzystywane kanały marketingowe.

 Korzyści z raportu:

 • Zaawansowana segmentacja – umożliwia podział danych, dotyczących wszystkich użytkowników na mniejsze części, łatwiejsze do analizy.
 • Szeroki wybór segmentów – możemy dowolnie wybierać z szerokiego spektrum dostępnych segmentów, a także definiować własne segmenty niestandardowe, dopasowane do naszych potrzeb.
 • Możliwość analizy ruchu historycznego i wyciągania wniosków biznesowych

Modelowanie atrybucji

Czyli optymalizacja źródeł ruchu na stronie.

Nie da się trafnie ocenić skuteczności swoich działań, zarówno tych, zorientowanych na pozyskiwanie bieżących transakcji oraz tych,  kształtujących wartość użytkownika w czasie, bez zrozumienia roli, jaką ogrywają poszczególne źródła ruchu w witrynie oraz tego, jakie są między nimi zależności i gdzie należy szukać zysku, inwestując w dane medium.

Korzyści z raportu:

 • Porównanie kanałów marketingowych i ich efektywności
 • Optymalizacja wydatków reklamowych – dzięki modelowaniu można w prosty sposób wykluczyć nieefektywne wydatki reklamowe, a tym samym zwiększyć przychody generowane dzięki innym, bardziej opłacalnym kanałom.
 • Prześledzenie ścieżek użytkowników – materiał do analizy, które kanały i dlaczego są wybierane przez użytkowników, a tym samym są bardziej efektywne.

Google Tag Manager

Czyli usprawnienie zarządzania narzędziami analitycznymi i marketingowymi.

Ograniczone zasoby IT spowalniają rozwój twojej witryny? Musisz czekać wiele tygodniu, aż uda wprowadzić się w witrynie nawet najprostsze skrypty, czy narzędzia analityczne?

 Rozwiązaniem twoich problemów może być wdrożenie narzędzia Google Tag Manager. Jednorazowe wdrożenie możne przynieść Ci bardzo dużo oszczędności czasowych i finansowych w przyszłości.

Korzyści z wdrożenia:

 • Implementacje tagów bez angażowania IT – szybko i w łatwy sposób.
 • Tagi i kontener ładowane asynchronicznie – koniec z wolnym ładowaniem strony przeciążonej dużą ilością kodów mierzących.
 • Konfiguracje Google Analytics – możliwość przesyłania tylko wybranych danych, nawet na kilka kont GA, a także możliwość ominięcia próbkowania i zdefiniowania niestandardowych zmiennych mierzonych w GA.

Rozszerzony moduł e-commerce

Czyli raportowanie skuteczności witryny.

Możliwość dokonywania bardziej szczegółowych analiz działania strony oraz podnajmowania bardziej przemyślanych i trafnych decyzji biznesowych zarówno w kwestii strategii marketingowej, jak i działania poszczególnych elementów i mechanizmów strony, kampanii wewnętrznych, czy nawet wpływu ceny na zachowania zakupowe użytkowników jest bezcenne w drodze do osiągnięciu sukcesu online.

 Korzyści z wdrożenia:

 • Kopalnia wiedzy o zachowaniach użytkowników – wgląd w to, jak użytkownicy korzystają z witryny, jaka jest jakość użytkowania strony, jak wygląda ścieżka zakupowa, dlaczego porzucają bądź finalizują transakcję. Dzięki tej wiedzy można skutecznie optymalizować działania użytkowników witryny.
 • Skuteczność ekonomiczna – szerokie spektrum informacji do analizy skuteczności i rentowności produktów: dane przychodowe, konwersyjność, skuteczność list zakupowych i wiele, wiele innych przydatnych informacji.
 • Mierzenie zewnętrznych i wewnętrznych działań promocyjnych – dane pozwalające określić wpływ działań marketingowych na sprzedaż i zmaksymalizować z nich zyski.

 

Przedstawiłam po krótce kilka najciekawszych tematów analitycznych. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z nimi zapoznać – zachęcam do poznania oferowanych przez nie możliwości, a przede wszystkim do wykorzystania ich w waszych firmach!

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief