Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Jak dobrze rozumiesz podstawowe pojęcia Google Analytics?

29.06.2016 Semahead

 

Sesja, użytkownik, zdarzenie – każdego dnia mamy z tymi pojęciami styczność, ale czy na pewno dobrze je rozumiemy? Czasami zdarza się, że nie wiemy, skąd pochodzą poszczególne metryki i które z nich pasują do siebie, a które nie.

Bardzo ważne jest zrozumienie pojęcia sesji w Analytics, ponieważ wiele raportów i danych zależy od sposobu ich zliczania. Należy także pamiętać, że dane analityczne tworzą hierarchię, w której na pierwszym miejscu stawiany jest użytkownik.

Piramida analityczna

Istotne jest dogłębne zapoznanie się z każdym elementem powyższej piramidy, ponieważ pozwala to na przeanalizowanie swoich danych dokładnie, a wtedy bezproblemowo wysuniemy z nich odpowiednie wnioski.

Zacznijmy od początku.

Zdarzenia

Przez pojęcie zdarzenia (hit, event) rozumie się działanie użytkownika w witrynie. Aby w raportach pojawiały się dane, musisz dodać do witryny kod śledzenia zdarzeń.
Jako zdarzenia warto oznaczyć elementy takie jak:

 • Wysłania formularza kontaktowego (lead)
 • Kliknięcie w link
 • Pobranie pliku pdf
 • Scrollowanie strony
 • Odtworzenie materiału wideo
 • Informacja o błędzie 404
 • Dodanie komentarza
 • Interakcja społeczna (np. „Lubię to”)

Istnieje bardzo dużo rodzajów zdarzeń. Wiele z nich jest generowanych automatycznie. Jedną z takich fundamentalnych metryk stosowanych w analityce cyfrowej jest odsłona – czyli pojedyncze wczytanie witryny przez przeglądarkę (np. jeśli w danym czasie użytkownik odwiedzi Twoją witrynę 2 razy i za każdym razem wejdzie na 4 podstrony, to łącznie wygeneruje 8 odsłon). Odsłona stanowi podstawę do obliczania innych metryk, takich jak np. średni czas spędzony na stronie.

Innym przykładem automatycznego zdarzenia w Google Analytics może być transakcja, jednakże wymaga ona ręcznego wdrożenia modułu e-commerce.

Sesja

Najważniejsze pojęcie w Analytics. Jest to po prostu zbiór zdarzeń, pochodzących od jednego użytkownika. Google Analytics domyślnie grupuje wszystkie zdarzenia w oparciu o aktywność użytkowników – bezczynność użytkownika na stronie powoduje zamknięcie sesji po 30 minutach (czas jest oczywiście przedłużany w przypadku wznowienia aktywności w witrynie).

Sposoby zliczania sesji

Istnieją dwa sposoby zakończenia sesji:

 • Wygaśnięcie po określonym czasie (w tym na koniec dnia)
 • Zmiana kampanii

Długość poszczególnych sesji jest obliczana w różny sposób w zależności od tego, czy w przypadku ostatniej strony sesji występują zdarzenia związane z zaangażowaniem. Niestety czas trwania sesji podawany w raportach w Google Analytics nie zawsze jest dokładny, ponieważ nie uwzględnia on czasu, jaki użytkownik spędził na ostatniej stronie zaraz przed wyjściem; innymi słowy, czas trwania sesji w Google Analytics liczony jest od pierwszej do ostatniej interakcji użytkownika na stronie. Dla stron typu „One page” jest to niekorzystna sytuacja, ponieważ czas trwania sesji zawsze wynosi zero. Aby temu zapobiec zaleca się zastosowanie kodu śledzenia scrollowania – prześle to do Google Analytics zdarzenie, które będzie uwzględnione przy obliczaniu czasu na stronie.

Na prostym przykładzie wygląda to tak:

Użytkownik odwiedza witrynę i wyświetla strony:

Wejście → strona A (czas:18:05) → strona B (czas 18:07) → Wyjście

Wg tego schematu użytkownik spędził w witrynie 2 min (120 sek.) – Analytics policzył czas spędzony na stronie A: 18:07 – 18:05, ale nie policzył czasu na stronie B, ponieważ była to strona wyjścia i nie pojawiła się w niej żadna interakcja. Nawet jeśli użytkownik spędził na stronie B kilka minut to wg Google Analytics czas wynosi 0.

W przypadku zastosowania kodu śledzenia scrollowania (lub zdefiniowania innego zdarzenia) sytuacja zmienia się:

Wejście → strona A (czas:18:05) → strona B (czas 18:07) → przescrollowanie strony B o 18:09 → Wyjście

Czas w witrynie: 18:09 – 18:05 = 4min (240 sek)

Aby obliczyć średni czas trwania sesji, Analytics zlicza całkowity czas trwania wszystkich sesji i dzieli tę sumę przez ich liczbę.

Teraz, gdy wiemy już, że zdarzenia są pogrupowane w obrębie sesji, przyjrzyjmy się jak sesje są grupowane w oparciu o użytkowników:

Użytkownicy

Jeden użytkownik może wygenerować kilka sesji. Liczba unikalnych użytkowników jest wyznaczana na podstawie plików cookie zapisywanych w ich przeglądarkach. Informuje o tym, jak wiele osób weszło na daną stronę w danym okresie. Nowy użytkownik to taki, który rozpoczyna pierwszą sesję z daną witryną, a powracający to ten, który nawiązuje kolejną sesję z daną witryną. Zdarza się również tak, że użytkownik, który odwiedzał już witrynę, ale bardzo dawno temu, może być ponownie potraktowany jako nowy.

Należy pamiętać o tym, że jeżeli jeden użytkownik korzysta z Internetu za pomocą różnych przeglądarek lub z różnych komputerów, to będzie traktowany jako kilku użytkowników, jeśli zaś kilka osób korzysta z jednego komputera, z tej samej przeglądarki, to będą oni traktowani jako jeden użytkownik. Google wychodzi temu problemowi naprzeciw udostępniając funkcję User ID, która ma posłużyć do powiązania wielu sesji z niepowtarzalnym identyfikatorem, co za tym idzie – każde działanie zostanie przypisane jednemu użytkownikowi.

Sesje tego samego użytkownika mogą być grupowane razem tak długo, jak długo zdarzenia mają ten sam identyfikator użytkownika.

Grupowanie ze względu na User ID

Do pomiaru użytkowników na stronie prawie wszystkie  narzędzia analityczne wykorzystują pliki cookie, które zawierają anonimowy identyfikator. Do przechowywania takiego identyfikatora Analytics korzysta z first party cookie. W Universal Analytics cookie nosi nazwę _ga, a w poprzedniej wersji Google Anlytics nazywano je _utma.

Użytkownicy mobilni

Korzystanie z urządzeń mobilnych jest bardzo popularne, więc Google Analitycs zlicza także dane pochodzące z aplikacji mobilnych. Śledzenie telefonu komórkowego jest podobne do śledzenia strony internetowej – poprzez anonimowy identyfikator przechowywany w urządzeniu. Jednakże w urządzeniach mobilnych identyfikator ten jest generowany przy każdej instalacji aplikacji –  jeżeli aplikacja zostaje usunięta, identyfikator jest usuwany wraz z nią.
Dużą różnicę stanowi fakt że w urządzeniu mobilnym identyfikator nie jest przechowywany w pliku cookie (tak jak w przypadku strony internetowej), ale w bazie danych urządzenia – która pełni taką sama funkcję jak pliki cookie.

Należy pamiętać, że nie wszystkie metryki i wymiary można ze sobą łączyć. Możesz być zdziwiony, gdy wybierzesz jakiś wymiar, ale nie będziesz mógł wybrać pewnych metryk dla niego. Takim przykładem jest np. wymiar ‘Strona docelowa’. Nie połączysz go na pewno z ‘Użytkownikami’, czy też ‘Średnim czasem spędzonym na stronie’.

Najczęściej ma sens łączenie w raportach tylko tych wymiarów i danych, które należą do tego samego zakresu. Np. Sesja należy do danych związanych z sesją, więc można ją łączyć z wymiarami sesji, takimi jak Źródło czy Miasto. Nielogiczne byłoby połączenie Sesji z wymiarem dotyczącym działań takim jak Strona.

Lista prawidłowych połączeń wymiarów i danych znajduje się TUTAJ.

 

Zapisz się do newslettera i otrzymaj bezpłatnie e-book!
Zapisz mnie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief