Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Audyty działań digital, czyli jedna odpowiedź na wiele problemów

14.06.2021 Semahead

Każde dobrze zaplanowane i zrealizowane działania marketingowe rozpoczynają się od zbudowania strategii, u której podstaw leży analiza sytuacji wyjściowej, nazywana w branży digital audytem. Audyty w branży digital przybierają różne postacie, niektóre pokrywają całościowo pełen zakres działań performance marketingowych, inne precyzyjnie odnoszą się wyłącznie do jego wycinków. Każdy z nich prowadzi jednak do tego, aby zidentyfikować i naprawić dotychczasowe błędy i niedociągnięcia oraz wyciągnąć daleko idące wnioski służące usprawnieniu działań.

 

Co charakteryzuje dobry audyt?

Słownik języka polskiego definiuje słowo audyt, jako „kontrolę przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycenę jego majątku oraz analizę perspektyw jego rozwoju, przeprowadzoną przez ekspertów”. 

Dodając do tej definicji tło historyczne, informujące o tym, że określenie audyt związane było z „przesłuchaniem rachunków“ w starożytnym Rzymie, gdzie jeden urzędnik „przesłuchiwał“ – porównywał, odczytując ich treść z dokumentami innego, co miało zapobiegać błędom i stracie pieniędzy, otrzymujemy wszystkie najważniejsze cechy dobrego audytu: 

 • Audyt działań digitalowych to sprawdzenie ich efektywności zarówno pod kątem finansowym, jak i organizacyjnym.
 • Polega on na analizie perspektyw rozwoju każdego kanału.
 • Audyt jest przeprowadzany przez ekspertów.
 • Ostateczny cel wykonania i wdrożenia audytu to zapobieganie błędom i stracie pieniędzy.

 

Kiedy powinniśmy rozważyć przeprowadzenie audytu?

Analiza sytuacji wyjściowej jest konieczna w momencie, kiedy:

 • nie posiadamy strategii marketingowej i wizji rozwoju;
 • do tej pory nie doprowadziliśmy działań marketingowych, strona nie była optymalizowana, a kampanie reklamowe prowadzone były ad hocowo;
 • mimo nowoczesnej i dobrze wyglądającej strony nie osiągamy pożądanej ilości konwersji (kontaktów, sprzedaży);
 • działania reklamowe prowadzone są przez różne agencje/kilku freelancerów, którzy nie współpracują ze sobą na polu ich optymalizacji;
 • dotychczasowe współprace z kilkoma agencjami/freelancerami nie osiągają zamierzonych skutków;
 • konkurencja osiąga lepsze wyniki na polu podobnych kanałów, dysponując tą samą ofertą/asortymentem;
 • nie wiemy, gdzie lokować budżety marketingowe, aby przynosiły jak najlepszy ROI;
 • nie wiemy jakie decyzje podejmować, by rozwinąć biznes – brak nam podparcia w danych, opieramy się wyłącznie na rekomendacjach rynku lub własnych przeczuciach.

 

 

Jakie korzyści biznesowe przynosi wdrożenie audytu?

 1. Optymalizacja kosztów związanych z prowadzeniem nieefektywnych działań.
 2. Wzrost ruchu i sprzedaży/konwersji w witrynie. 
 3. Osiąganie wyników lepszych od konkurentów.
 4. Jasno określone kierunki rozwoju we wszystkich kanałach digital.
 5. Możliwość podejmowania decyzji w oparciu o dane.
 6. Rozbudowa strony pod kątem biznesowym.

 

Jakie obszary warto poddać analizie?

Audyt, jako wprowadzenie do procesu planowania strategii, powinien pokrywać wszystkie te kanały, które będą aktywnie wykorzystywane w późniejszej strategii marketingowej. To jego absolutne clue, które opiszę nieco niżej. Nie należy jednak zapominać o analizie dostępnych danych oraz środowiska. Co mam na myśli?  

 • Analizę customer journey  zwłaszcza, jeśli zbieramy dane o użytkownikach i jesteśmy w stanie odtworzyć ich ścieżki poruszania się po lejku konwersji oraz najbardziej typowe zachowania w ramach naszej strony. Taka analiza pozwoli nam lepiej poznać charakterystyczne i unikalne potrzeby naszych użytkowników, a tym samym lepiej dopasować do nich późniejsze działania. 
 • Analizę działań własnych i działań konkurencji. To ważne dane referencyjne, które już na wstępie pozwolą nam ocenić jakie nakłady finansowe lub zasobowe będziemy musieli ponieść, aby osiągnąć założone cele.  
 • Analizę rynku i trendów – zwłaszcza sezonowości oraz momentów pików popularności, w trakcie których możemy wygenerować duże zyski.  

 

Popularne obszary audytów:

1. SEO

Czym charakteryzuje się audyt SEO?

Audyt SEO to usługa, której celem jest optymalizacja witryny pod kątem algorytmu wyszukiwarki. Opiera się na przeprowadzeniu szczegółowej analizy strony z uwzględnieniem jej zgodności z zaleceniami Google oraz dostępności dla użytkowników. Audyt SEO pozwala przygotować witrynę nie tylko pod kątem generowania ruchu organicznego (bezpłatnego) z wyszukiwarki, ale także pod kątem wszystkich pozostałych działań digitalowych. Jak to możliwe? Zalecenia Google nie dotyczą bowiem wyłącznie tego, by strony osiągały jak najwyższe wyniki w wyszukiwarce, ale przede wszystkim, aby odpowiadały na zwiększające się wciąż wymagania użytkowników. Z tego względu optymalizacja strony pod kątem kanału, jakim jest SEO, pozytywnie wpływa na doświadczenia użytkowników, przychodzących na stronę ze wszystkich pozostałych kanałów marketingowych. 

Efekty wdrożenia audytu SEI:

 • Zwiększenie ruchu organicznego. 
 • Zwiększenie przychodów. 
 • Unowocześnienie strony i dopasowanie jej do wymagań użytkowników oraz wyszukiwarki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie elementy poddawane są analizie w audytach SEO, jak wygląda workflow pracy audytowej lub chcesz poznać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, zerknij tutaj: Audyt SEO.

 

 

2. Konto Google Ads

Czym jest audyt konta Google Ads?

Audyt konta Google Ads to procedura analizy funkcjonującego już konta, pod kątem wykrycia potencjału do poprawy efektywności tych działańAudyt ten jest szczególnie przydatnwtedy, kiedy funkcjonujące już kampanie nie przynoszą zamierzonych efektów.  

Korzyści z wdrożenia audytu konta Google Ads: 

 • Nakierowanie kampanii na najważniejsze cele biznesowe. 
 • Pewność, że kampania jest optymalnie ustawiona, a wykorzystywany w niej budżet –  efektywnie wydawany. 
 • Wykorzystanie wszystkich możliwości reklamowych strony. 
 • Prowadzenie konta na najwyższym poziomie – zgodnie z dobrymi praktykami. 

Jeśli jesteś ciekaw, co dokładnie znajduje się w audycie konta Google Ads lub masz dodatkowe pytania, poszukaj odpowiedzi na nie tutaj: Audyt Konta Google Ads.

 

3. Google Analytics

Na czym polega audyt konta Google Analytics?

Audyt analityczny dostarcza informacji o obecnym stanie strony internetowej lub narzędzi wykorzystywanych do pomiaru ruchu. Wskazuje także błędy, które trzeba poprawić i określa ich obecną kondycję. Zanieczyszczone lub niekompletne dane mogą bowiem prowadzić do utraty przychodów, podejmowania błędnych decyzji i obniżenia satysfakcji klientów.  

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia audytu GA: 

 • To przede wszystkim uporanie się z błędami w zbieraniu danych, które powodują, że są one zaburzone lub niewiarygodne.  
 • Uzyskanie nowych, wiarygodnych informacji, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Audyt pomaga lepiej zrozumieć funkcjonowanie i zależności na stronie internetowej oraz narzędzia, z których korzystamy na co dzień. 
 • Lepsze poznanie użytkowników, którzy odwiedzają stronę i dokonują na niej konwersji. Dzięki pojawieniu się lepszej jakości danych, ta wiedza staje się także bardziej precyzyjna.  

Nie wiesz czy audyt GA jest dla Ciebie lub szukasz precyzyjnych informacji o tym, co zawiera taka analiza? Zobacz tutaj: Audyt Google Analytics.

 

 

4. Marketing Automation 

O co chodzi w audycie marketing automation? 

Jeśli prowadzisz działania MA, to doskonale wiesz, że ich precyzyjność i poprawność bardzo mocno wpływa na odbiór komunikatów przez użytkownika. Audyt marketing automation dostarcza informacji nie tylko na temat tego, czy aktywności w zakresie MA są prowadzone poprawnie, ale także czy są efektywne oraz co zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż z ich wykorzystaniem. Audyt skupia się na analizie integracji narzędzia, obecnych aktywności i poziomu wykorzystania narzędzi do automatyzacji marketingu, a także na dokładnym researchu działań konkurencji w tym zakresie.  

Co mogę zyskać? 

 • Prawidłową integrację ze stroną i systemami towarzyszącymi, która podniesie poprawność przekazywanych danych. 
 • Zwiększenie efektywności prowadzonych dotychczas działań. 
 • Wykorzystanie całego potencjału MA. 

Jeżeli nie jesteś jeszcze przekonany do audytu MA, zerknij tutaj: Audyt marketing automation i dowiedz się czym jest, co obejmuje, jak przygotowujemy się do audytu Twoich działań oraz co więcej możesz zyskać.  

 

5. Profil na Facebooku lub Instagramie 

Czym jest audyt profilu? 

Audyt to przede wszystkim precyzyjna analiza obecnych danych i wyników, jakie przynoszą działania w mediach społecznościowych. To też formułowanie wniosków i wytycznych, by jeszcze mocniej wykorzystywać potencjał tych profili. Analiza profilu w mediach społecznościowych to dobra okazja do zdiagnozowania słabszych punktów i braków, nad którymi warto popracować, a także doinwestowania tych kierunków, które przynoszą najlepsze rezultaty.  

Co otrzymasz w ramach audytu mediów społecznościowych? 

 • Ocenę działań nie tylko na Facebooku, ale również we wszystkich innych kanałach społecznościowych, wykorzystywanych do komunikacji z grupą docelową.  
 • Analizę tego, co na Facebooku, Instagramie czy LinkedInie robi konkurencja.  
 • Obszerny dokument, pełen wartościowych spostrzeżeń i praktycznych porad.  
 • Bazę do osiągania lepszych efektów prowadzonych działań marketingowych. 

Jeśli nie wiesz kiedy zamówić audyt działań w mediach społecznościowych lub chcesz dowiedzieć się więcej o efektywności komunikacji w social media, to zerknij tutaj: Audyt profilu w mediach społecznościowych. 

 

6. Content 

Czym charakteryzuje się audyt contentu? 

Audyt contentu obejmuje dokładne sprawdzenie sposobu komunikacji z grupą docelową. To analiza treści zawartych na całej stronie internetowej, dzięki której każda jej sekcja oraz typ treści zostaje dokładnie zbadany przez specjalistów i przeanalizowany pod kątem komunikacyjnym. Audyt contentu dostarcza wiedzy o tym, czy styl i język tworzonych komunikatów jest dopasowany do grupy docelowej, czy treści docierają do obiorców na wszystkich etapach customer journey oraz czy najważniejsze wartości (USP) są obecne w tworzonym contencie i w jaki sposób się to przejawia. Audyt treści w szczególności polega na wskazaniu optymalnych rozwiązań i gotowych przykładów wzorcowego wdrożenia (np. w postaci artykułów).  Jako jej skutek powstają gotowe rozwiązania oraz kierunki rozwoju komunikacji, rekomendacje dotyczące nowych formatów i cykli treści, oraz wytyczne: jak tworzyć content, który przyciągnie, przekona i zlokalizuje grupę docelową, a także jak tworzyć treści wspierające zdefiniowane cele wizerunkowe, sprzedażowe i biznesowe.  

Rezultaty wdrożenia audytu contentu: 

 • Wartościowe, dopasowane do grupy docelowej treści. 
 • Strategiczny content marketing oparty o dane i bazujący na różnorodnych narzędziach. 
 • Wzmocnienie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. 
 • Lepszy wizerunek marki i większą konwersję.  

Więcej o audycie działań contentowych przeczytasz na stronieAudyt contentu. 

 

Na koniec warto dodać, że przeprowadzenie audytu to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Sam audyt, nawet najlepiej przygotowany, jest bowiem wyłącznie szeroką analizą, a nie rozwiązaniem problemu, jeżeli następnym krokiem nie jest wdrożenie wytycznych w swoich działaniach performance’owych. Rozważając więc podjęcie tego typu działań, należy mieć na uwadze wynikającą z nich konieczność wdrożenia kolejnych kroków, usprawnień i modyfikacji, które w rezultacie zwiększą osiągane efekty 

 

 

Kontakt

 

Zapisz się do newslettera i otrzymaj bezpłatnie e-book!
Zapisz mnie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief