Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Metoda SMART w marketingu

28.11.2023 Semahead

Wyznaczanie celów wydaje się nie powodować problemów dla większości z nas. Jednak w rzeczywistości wiele osób ma trudności z jasnym oraz konkretnym formułowaniem koncepcji czy strategii i często realizuje tylko cele narzucone przez innych. Na szczęście istnieje wiele narzędzi i instrumentów, które pomagają tworzyć skuteczne plany działania, a jednym z nich jest metoda SMART. Przyjrzyjmy się, czym jest i jak można ją zastosować w projektach marketingowych. 

Metoda SMART – co to jest?

Zacznijmy jednak od podstaw. Metoda SMART to popularna i nieskomplikowana metoda opracowania celów konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie. Koncepcja SMART została opracowana w 1981 roku i od tego czasu jest stosowana w wielu dziedzinach, w tym w zarządzaniu, biznesie i marketingu. Dzięki niej jest możliwe zwiększenie efektywności w realizacji celów.

Każde z kryteriów SMART ma swoje znaczenie. Cel powinien być:

 1. Konkretny (specific), czyli jasno i precyzyjnie zdefiniowany, tak aby był zrozumiały i nie budził wątpliwości.
 2. Mierzalny (measurable), czyli określony tak, aby można było łatwo ocenić, czy został osiągnięty.
 3. Osiągalny (achievable), czyli realistyczny i dostępny, tak aby był możliwy do osiągnięcia.
 4. Istotny (relevant), czyli ważny dla osoby lub organizacji i związany ze strategią oraz misją.
 5. Określony w czasie (time-bound), czyli z określonym terminem realizacji, tak aby było jasne, kiedy ma zostać osiągnięty.

baner

Metoda SMART – jak to działa? 

Metoda SMART jest powszechnie stosowaną metodą w różnych obszarach. Monitorowanie, a następnie weryfikacja konkretnych podjętych działań jest fundamentalnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa lub organizacji.

W marketingu SMART pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i priorytetów odbiorcy oraz skupienie się na kluczowych obszarach działalności firmy. Dzięki temu zaoszczędzony czas i zasoby można wykorzystać w sposób bardziej efektywny i skuteczny. Jeśli precyzyjnie określisz cele, łatwiej będzie Ci je osiągnąć. Oto przykład: masz do przygotowania newsletter. Określasz cel: przygotować do piatku treść newslettera, który zawiera: 500 znaków, 1 link oraz dwie grafiki. Masz zwiększyć skuteczność tego newslettera? Oto cel: w ciągu 6 miesięcy zwiększę liczbę konwersji o 10%. Jest konkret, jest data realizacji, a zatem czas przystąpić do dzieła.  

Metoda SMART – przykłady celów SMART

Przykłady celów marketingowych wyznaczonych za pomocą metody SMART:

 1. Zwiększenie zapisów do newslettera o 15% w kolejnym kwartale.
 2. Stworzenie i wdrożenie nowego profilu firmowego w social mediach w ciągu 2 miesięcy.
 3. Zwiększenie liczby konwersji z webinarów o 12% w ciągu najbliższego półrocza.
 4. Zdobycie 2 nowych kwalifikacji i certyfikatów marketingowych w ciągu następnego roku.
 5. Zwiększenie świadomości marki o 25% w następnym półroczu.

Metoda SMART – wersja rozszerzona, czyli SMARTER

Wersja rozszerzona metody SMART dodaje dwie litery do skrótu. Odpowiadają one dwóm dodatkowym zasadom. Cel powinien być zatem:

 1. Ekscytujący (ang. exciting), czyli pozytywnie oddziałujący na osobę, która go ustanawia, aby motywować do jego osiągnięcia.
 2. Zapisany (ang. recorded), ponieważ zapisanie go sprawi, że o nim nie zapomnimy, a w przypadku trudności lub braku chęci do działania nie będzie można stwierdzić, że cel nigdy nie istniał.

Wersja rozszerzona metody SMART (czyli SMARTER) zazwyczaj jeszcze bardziej zwiększa skuteczność w realizacji celów, co jest związane ze wzmacnianiem motywacji.

Metoda SMART – wady

Każda koncepcja, strategia lub metoda wykorzystywana w działaniach biznesowych ma wady. Metoda SMART nie jest wyjątkiem, mimo że skutecznie pomaga ustalić wyraźne i mierzalne cele, co zwiększa prawdopodobieństwo ich osiągnięcia.

Wady stosowania metody SMART:

 1. Może ograniczać kreatywność i innowacyjność.
 2. Może być trudna do stosowania w niektórych sytuacjach, na przykład w przypadku celów o charakterze strategicznym czy w sytuacjach, gdy cele są niepewne lub nieznane.
 3. Może być problem z modyfikacją celów, jeśli warunki się zmienią.
 4. Może prowadzić do nacisku na wykonanie celu za wszelką cenę, zamiast skupienia się na jego wartości i znaczeniu.

Metoda SMART – podsumowanie

Stosowanie metody SMART – także w marketingu – może przynieść organizacji wiele korzyści. To przydatne narzędzie również w sferze prywatnej – dla osób chcących popracować nad swoją efektywnością oraz umiejętnością wyznaczania i realizacji celów. Wykorzystanie wersji rozszerzonej metody SMART, czyli SMARTER, dodatkowo uwzględnia dwa dodatkowe czynniki związane z motywacją. Warto oba rozwiązania wypróbować w praktyce. 

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief