Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead

Skontaktuj się z nami

Widget

  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Informacje dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych Administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest: Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896), przy ul. Towarowej 35, […]

I. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest: Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896), przy ul. Towarowej 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802729, tel: +48 500 160 585, e-mail: kontakt@semahead.pl, NIP: 679 31 89 537

II. Użytkownik, którego dane są przetwarzane

Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną albo telefoniczną.

III. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Bartosz Kurzawa. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: 1) adres do korespondencji: Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań, z dopiskiem: „na ręce IOD”; 2) adres e-mail: IOD@semahead.pl.

IV. Cel przetwarzania danych

1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia. 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach: a. udzielenia odpowiedzi, b. przedstawienia oferty Administratora, c. zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS), d. w celu pomiaru odbiorców w sieci web, e. rekrutacji pracownika. 3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić wybrany cel powierzenia danych osobowych.

V. Podstawa prawna

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w IV.2.a i IV.2.b stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy. 2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w IV.2.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowi Motyw 49 RODO. 3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w IV.2.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO). 4. Dane osobowe dla celu podanego w IV.2.e są przetwarzane ze względu na chęć zawarcia umowy (art 6. 1. b) RODO), a podstawą prawną zbieranych danych jest Art 221 § 1. Kodeksu Pracy.

VI. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

1. Dla celów wskazanych w IV.2.a i IV.2.b, w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać: a. imię i nazwisko (osoba kontaktowa), b. numer telefonu kontaktowego, c. adres e-mail do kontaktu, d. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika). 2. Dla celu podanego w IV.2.c: a. adres IP, b. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora). 3. Dla celu podanego w IV.2.d: a) metadane przesyłane przez przeglądarkę. 4. Dla celu podanego w IV.2.e (rekrutacji) poprosimy osobę ubiegającą się o zatrudnienie o podanie danych jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

VII. Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państwa trzeciego

1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w punktach IV.2.a) do IV.2.c) oraz IV.2.e będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora. 2. W przypadku użycia widżetu kontaktowego, telefon Użytkownika będzie przetwarzany przez partnera Administratora (w roli Procesora wg. definicji RODO) User.com firmy User.com sp. z o.o., z siedzibą w Polsce. 3. Dane związane z celem z punktu II.2.d będą przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firmę Google Inc z siedzibą w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web (Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe, oraz nie są udostępniane dalej. 4. Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. 5. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług Youlead – InteliSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińska 12/35, oraz CRM – Pipedrive OÜ, a private limited company established under the laws of the Republic of Estonia, having its principal place of business at Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estonia; oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych, b. sprostowania danych osobowych, c. usunięcia danych osobowych, d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e. przenoszenia danych osobowych, f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, g. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych. 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres, list na adres siedziby lub skontaktować się telefonicznie na numer podany w I. 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. 2. W każdym momencie Użytkownik mogą złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

X. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika

1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu WWW, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika. 2. Dane opisane w podpunkcie X.1 będą używane przez Administratora wyłącznie w celach wymienionych w punkcie IV. 3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie). 4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce. 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. 6. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3-5 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta. Dla najpopularniejszych przeglądarek informacje o ustawieniach możesz odszukać także pod odnośnikami: a. Firefox b. Chrome c. Opera d. Edge e. Internet Explorer

XI. Informacje dodatkowe

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie VIII.2. 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief

Zapisz się do newslettera!