Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead

Skontaktuj się z nami

Widget

 • Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Informacje dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych

I. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 1. Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, e-mail: biuro@semergy.pl – Współadministrator pierwszy
 2. Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 53 – 332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486593, NIP: 8992749307, REGON: 022291931, e-mail: firma@artefakt.pl - Współadministrator drugi
 3. Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802729, NIP: 6793189537, REGON: 384327108, e-mail: biuro@semahead.pl - Współadministrator trzeci
 4. Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000767411, NIP: 5272880176, REGON: 382400887, e-mail: kontakt@grupatense.pl - Współadministrator czwarty
 5. Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634480, NIP: 9231698844, REGON: 363841741, e-mail: biuro@widzialni.pl - Współadministrator piąty

Współadministratorzy tworzą jedną grupę przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i osobowo i wspólnie ustalają m.in. strategię sprzedażową i organizacyjną. Współadministratorzy łącznie są nazywani również „Grupą SEO”.

Z każdym ze Współadministratorów mogą się Państwo skontaktować się kierując pismo na adres siedziby lub poprzez wskazany powyżej adres e-mail.

Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień określających odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Treść tych uzgodnień dostępna jest na stronach internetowych Współadministratorów:

 1. Semergy sp. z o.o. sp.k z/s w Poznaniu: na stronie internetowej www.semergy.pl w zakładce RODO w stopce strony,
 2. Artefakt sp. z o.o. sp.k. z/s w Wrocławiu: na stronie internetowej www.artefakt.pl w zakładce RODO w stopce strony,
 3. Semahead sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu: na stronie internetowej semahead.agency w zakładce RODO w stopce strony,
 4. Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu: na stronie internetowej www.grupatense.pl w zakładce RODO w stopce strony,
 5. Widzialni.pl sp. z o.o. sp.k. z/.s w Poznaniu: na stronie internetowej www.widzialni.pl w zakładce RODO w stopce strony.

II. Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustanowili punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

 1. e-mail: iod@semergy.pl
 2. dane adresowe: Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).

III. Inspektor ochrony danych

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, pana Bartosza Kurzawę, z którym mogą Państwo skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych pełni jednocześnie rolę punktu kontaktowego (dane do kontaktu jak w pkt II).

IV. Użytkownik, którego dane są przetwarzane

Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną albo telefoniczną.

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane Użytkownik są przetwarzane w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach: a. udzielenia odpowiedzi, b. przedstawienia oferty danego Współdministratora, c. zabezpieczenia systemów sieciowych Współadministratorów (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS), d. w celu pomiaru odbiorców w sieci web, e. rekrutacji pracownika.
 3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich niepodanie może uniemożliwić wybrany cel powierzenia danych osobowych.

VI. Podstawa prawna

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w V.2.a i V.2.b stanowi uzasadniony interes danego Współadministratora, Semahead sp. z o.o. sp.k, (art 6. 1. f RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w V.2.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez danego Współadministratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowi Motyw 49 RODO.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w V.2.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez danego Współadministratora (art 6. 1. f) RODO).
 4. Dane osobowe dla celu podanego w V.2.e są przetwarzane w oparciu o obowiązek prawny realizowany przez danego Współadministratora, Semahead sp. z o.o. sp.k. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodę kandydata (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) – w przypadku innych danych osobowych aniżeli wymaganych przez przepisy prawa. W tym zakresie kandydat zostanie poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych w odrębnej klauzuli informacyjnej. Wskazujemy jednak, że w tym zakresie współadministratorami danych osobowych kandydata są wyłącznie Semahead sp. z o.o. sp.k. oraz Semergy sp. z o.o. sp.k.

VII. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 1. Dla celów wskazanych w V.2.a i V.2.b, w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać: a. imię i nazwisko (osoba kontaktowa), b. numer telefonu kontaktowego, c. adres e-mail do kontaktu, d. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika).
 2. Dla celu podanego w V.2.c: a. adres IP, b. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora).
 3. Dla celu podanego w V.2.d: a) metadane przesyłane przez przeglądarkę.
 4. Dla celu podanego w V.2.e (rekrutacji) poprosimy osobę ubiegającą się o zatrudnienie o podanie danych jak: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, z tym zastrzeżeniem, że dane wskazane w pkt 4-6 są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

VIII. Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w punktach V.2.a) do V.2.c) oraz V.2.e będą przetwarzane wyłącznie przez Współadministratorów (w zakresie lit. e wyłącznie przez Semahead sp. z o.o. sp.k. i Semergy sp. z o.o. sp.k.).
 2. W przypadku użycia widżetu kontaktowego, telefon Użytkownika będzie przetwarzany przez partnera Administratora (w roli Procesora wg. definicji RODO) User.com firmy User.com sp. z o.o., z siedzibą w Polsce.
 3. Dane związane z celem z punktu V.2.d będą przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firmę Google Inc z siedzibą w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web (Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe, oraz nie są udostępniane dalej.
 4. Firma Google, która wykonuje dla Współdministratorów usługę pomiaru odbiorców w sieci web ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Powierzenie lub udostępnienie danych podmiotowi mającemu siedzibę w państwie trzecim następuje wyłącznie w oparciu o jedną z przesłanek wymienionych w art. 45-49 RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a jeśli jej nie ma – na podstawie standardowych klauzul umownych.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług Youlead – InteliSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińska 12/35, oraz CRM – Pipedrive OÜ, a private limited company established under the laws of the Republic of Estonia, having its principal place of business at Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estonia; oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

IX. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się przez Punkt kontaktowy, z IOD lub danym Współadministratorem. Współadministrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

X. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Współadministratorzy przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Współdministratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
 2. W każdym momencie Użytkownik mogą złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, o ile nie wystąpi inna podstawa przetwarzania, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

XI. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika

 1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu WWW, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Semahead sp. z o.o. sp.k. może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Dane opisane w podpunkcie XI.1 będą używane przez Administratora wyłącznie w celach wymienionych w punkcie V.
 3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
 4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 6. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3-5 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta. Dla najpopularniejszych przeglądarek informacje o ustawieniach możesz odszukać także pod odnośnikami: a. Firefox b. Chrome c. Opera d. Edge e. Internet Explorer.

XII. Informacje dodatkowe

 1. żytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Współadministratorzy przestaną przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie IX.2.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa