Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Ścieżkami użytkowników – przepływ celów w Google Analytics

22.09.2016 Semahead

 

Każde wdrożenie analityki internetowej powinno zacząć się od ustalenia celów obecności witryny w Internecie. Głównym celem dla witryn sprzedażowych jest zazwyczaj zakup produktu, ale nie należy zapominać o tym, że przy optymalizacji efektywności witryny pod uwagę warto brać także inne formy aktywności użytkowników, czyli tzw. mikrokonwersje. Gdzie szukać danych?

Zdarzenia takie, jak dodanie produktu do koszyka, zapisanie się do newslettera lub zarejestrowanie w serwisie, z pewnością mają duży wpływ na to, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądał współczynnik konwersji celu. Analizując mikrokonwersje, łatwiej wyciągniemy wnioski dotyczące tego, czego oczekują od naszej strony użytkownicy. Kluczowym  jest także określenie wskaźnika porzuceń koszyka.

[su_box title=”Uwaga!” box_color=”#FA4616″ title_color=”#ffffff” radius=”2″]W ramach jednego widoku możemy stworzyć 20 celów (4 zestawy po 5 celów w jednym).[/su_box]

Do tych skonfigurowanych jako miejsce docelowe istnieje możliwość dodania ścieżki, która przedstawia kolejno strony odwiedzane przez użytkownika przed dotarciem do celu. Ostatnim krokiem w ścieżce jest cel, który skonfigurowaliśmy wypełniając pole „miejsce docelowe”.

Konfiguracja celu Google Analytics

Taka konfiguracja pozwoli nam na sprawdzenie w raportach, w jaki sposób użytkownicy realizują nasz cel. Mowa tu oczywiście o raportach Wizualizacji ścieżek oraz Przepływu celów.

Wizualizacja ścieżek

Aby prześledzić, w ilu sesjach cel został zrealizowany, a ile z nich zakończyło się na wcześniejszym etapie, wystarczy, że przejdziesz do zakładki Konwersje → Cele i otworzysz raport Wizualizacja ścieżek.

Raport wizualizacja ścieżek w Google Analytics

Tzw. lejek zakupowy jest bardzo przejrzystym raportem, charakteryzującym się łatwością analizy. Przyglądając się powyższej wizualizacji ścieżki użytkowników prowadzącej do realizacji naszego celu (w tym przypadku zakupu produktu), widać, że ok.15% sesji, które w danym zakresie czasu rozpoczęły się dodaniem produktu do koszyka, zakończyło się zakupem. Należy tu przede wszystkim podkreślić, że raport wizualizacji ścieżek nie pokazuje liczby użytkowników, ale liczbę sesji, w której dany krok lub cel został osiągnięty.

Analizując powyższy przykład, widać, że największy spadek liczby użytkowników miał miejsce podczas przejścia z pierwszego kroku do drugiego – którym jest podanie danych do dostawy. W takim momencie zadajemy sobie pytanie – czy jest to powód do zmartwień? Otóż nie zawsze!

Często zdarza się tak, że użytkownicy traktują koszyk jako przechowalnię produktów, które zwróciły ich uwagę, ale jeszcze nie są w pełni zdecydowani na zakup. Dodają produkt do koszyka, następnie ponownie przechodzą na stronę sklepu (lub stronę konkurencji), szukając alternatywy, a zakupu mogą dokonać nawet kilka dni później. Być może jest to znak do uruchomienia kampanii remarketingowej dla porzucających koszyk. Warto wziąć taki scenariusz pod uwagę, ale oczywiście nie można się w pełni na nim opierać, ponieważ powodów, dla których klienci porzucają koszyk, jest mnóstwo. Być może klienci rezygnują z finalizacji zamówienia, gdyż okazuje się, że koszty dostawy są zbyt wysokie lub proces złożenia zamówienia jest zbyt skomplikowany. W takim wypadku należy przyjrzeć się bliżej formularzom zakupowym na swojej stronie i w miarę możliwości dokonać ich optymalizacji.

Przy analizie poszczególnych kroków ścieżki warto mieć świadomość sposobu prezentowania danych przez raport wizualizacji ścieżek – pokazuje on tylko jedną sesję na każdym kroku ścieżki! Więc jeżeli jeden użytkownik w trakcie swoich odwiedzin wykonał któryś z kroków więcej niż raz, to niestety nie zobaczymy tego w raporcie. Warto też dodać, że w miejscach, w których na naszym przykładzie widnieją zera i zielone strzałki (po lewej stronie lejka), często widnieją strony, z których użytkownicy przechodzą do danego kroku z pominięciem poprzednich.

Przepływ celów

Tak jak to było wspomniane wcześniej, w raporcie wizualizacji ścieżek nie możemy zobaczyć tzw. powrotów, czyli kilkukrotnego wyświetlania któregoś kroku przez użytkownika. W tym przypadku z pomocą przychodzi nam raport Przepływ celów, którego bardzo ważnym aspektem jest właśnie uwzględnianie kilkukrotnych odsłon danego kroku. Stąd też pomiędzy raportami wizualizacji ścieżek a przepływem celów pojawiają się różnice w wartości danych.

Raport Przepływ celów w Google Analytics

Podstawą takiego raportu jest wybrany przez nas wymiar (domyślnie jest to źródło ruchu). W zależności od potrzeb, możesz przeprowadzać analizę w oparciu o różne miary, np. jeżeli jako wymiar podstawowy wybierzesz Kampanie”, możesz zobaczyć, które z nich przynoszą najlepsze wyniki. Dodatkowo, klikając w wybrane pole wymiaru i wybierając opcję „Wyróżnij ruch przez to miejsce”, masz wgląd w ruch wygenerowany przez konkretny wymiar.

Raport Przepływ ścieżek w Google analytics

Czerwone pola przy poszczególnych krokach oznaczają bezpowrotne wyjście ze ścieżki; najeżdżając na nie kursorem mamy wgląd na liczbę tych wyjść. Z kolei najeżdżając na wybrane połączenie pomiędzy krokami ścieżki, możemy sprawdzić liczbę przejść do kolejnego kroku lub liczbę powrotów do poprzedniego.

Raport przepływu celów przede wszystkim pozwala sprawdzić, czy użytkownicy przeglądają treść witryny zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, czy na poszczególnych ścieżkach nie występują jakieś problemy, lub wyróżnić etap, na którym występuje duża liczba powrotów. Dodatkową zaletą tego raportu jest możliwość analizy w oparciu o segment użytkowników, który sami skonfigurujemy (możesz zastosować jeden segment standardowy lub jeden zaawansowany segment niestandardowy).

Podstawowe różnice pomiędzy raportami celów

Raporty ścieżek do celu różnią się przede wszystkim wartością danych dla poszczególnych kroków realizacji celów. Widać to na powyższych przykładach – dla tego samego zakresu czasu liczba realizacji celów różni się o 1, a liczba sesji w poszczególnych krokach różni się kolejno o 19, 15 i 13. Wynika to z zachowania się użytkowników na danej witrynie: im częściej przemieszczają się oni pomiędzy poszczególnymi krokami ścieżek, tym różnice stają się większe. Dzieje się tak dlatego, że w raporcie Wizualizacja ścieżek przedstawiona jest tylko jedna sesja użytkownika na każdym kroku, z kolei przepływ celów uwzględnia je wszystkie (wynikające np. z odświeżenia strony lub powrotu do poprzedniego kroku). Co więcej, w przypadku gdy użytkownik pominie któryś z etapów na ścieżce, np. przechodząc z kroku 1 od razu na krok 3, w raporcie wizualizacji ścieżek zostanie to przedstawione jako przejście 1 →2 → 3 (sztuczne dodanie brakującego kroku do analizy), z kolei raport przepływ celów nie uzupełni brakującego kroku.

Raporty Wizualizacja ścieżek i Przepływ celów wzajemnie się uzupełniają. Dlatego analizując jeden, warto spojrzeć, jakie dane przedstawia nam drugi raport, tak aby móc wyciągnąć jak najwięcej wniosków i informacji o zachowaniu użytkowników w naszej witrynie. Aby zobaczyć jeszcze bardziej szczegółowe porównanie tych raportów warto zajrzeć do oficjalnego supportu Google, gdzie znajduje się tabela opisująca ich podstawowe funkcje i różnice.

 

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief