Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Jak efektywnie wykorzystywać dane z Planera Słów Kluczowych?

SEO
27.05.2019 Semahead

 

Rynek SEO obfituje w komercyjne narzędzia do analizy słów kluczowych. Czy jest jeszcze na nim miejsce dla wysłużonego (niedawno odświeżonego) Planera Słów Kluczowych? Zdecydowanie tak! Aby potwierdzić nasze zdanie, przygotowaliśmy dla Was przykładowy szablon, który umożliwia rozpoczęcie pracy z danymi z PSK.

Google Keyword Planner

Głównym celem Planera Słów Kluczowych jest ułatwienie planowania kampanii reklam płatnych dla reklamodawców. Z racji tego, że narzędzie oprócz prognoz dla reklam udostępnia także dane odnośnie organicznych ilości wyszukiwań, stało się podstawowym źródłem danych odnośnie słów kluczowych dla specjalistów SEO.

Jednakże na przestrzeni lat i rozwoju E-commercu powstawały kolejne narzędzia umożliwiające analizę słów kluczowych oraz planowanie kampanii. Początkowo udostępniały one te same dane, co PSK. Z czasem jednak zaczęły wykorzystywać własne dane. Takim przykładem może być na przykład Click Stream.

Ponieważ komercyjne narzędzia zaczęły przedstawiać wartości dodane w postaci większej ilości słów kluczowych prezentowanych w tym samym momencie (czyli przy wpisaniu jednej frazy), większe możliwości eksportu, grupowanie fraz czy trudności fraz w kontekście SEO, spowodowało to spadek zainteresowania PSK.

Alternatywy dla Planera Słów Kluczowych

Innymi narzędziami, które pomogą w analizie słów kluczowych są między innymi:

Narzędzia płatne:

 1. Ahrefs – płatne z 7 dniowym kontem testowym
 2. Senuto – płatne z 14 dniowym kontem testowym
 3. Semstorm – płatne z 14 dniowym kontem testowym

Narzędzia darmowe:

 1. AnswerThePublic  – z płatną opcją
 2. Ubersuggest

Każde z wymienionych wyżej narzędzi ma swoje unikalne cechy i rozwiązania w kontekście zbierania i przetwarzania danych. Wielokrotnie skutkuje to różnicami w ilości wyszukiwań, stawce CPC bądź trudności słów, dlatego nie powinno łączyć się danych z kilku narzędzi.

Głównymi cechami tych narzędzi jest ogromna baza słów kluczowych oraz komfort użytkowania. Niemniej, nawet posiadając płatne pakiety, często występują ograniczenia w ilości pokazanych słów kluczowych, ich statystyk, jak i możliwości eksportu.

Ponadto warto zauważyć, że zbyt duża ilość danych potrafi przytłoczyć, zmniejszając efektywność planowania. Ich nadmiar potrafi być średnio związany z głównym przekazem treści, jaka jest planowana. Głównie jest to „długi ogon”, który wychodzi naturalnie w procesie tworzenia treści.

Wartym dodania jest fakt, że narzędzia takie jak Senuto, Semstorm czy Ubersuggest zbierają dane odnośnie ilości wyszukiwań prosto z PSK. Niestety próżno w nich szukać informacji, kiedy dane dla danego słowa zostały zaktualizowane.

 

Cechy Planera Słów Kluczowych

 

Jest darmowy. No prawie.

Pomimo, że wiele narzędzi korzysta z danych PSK nadal nie posiadają one wszystkich informacji, jakie są oferowane. Początkowo PSK był darmowy dla wszystkich użytkowników, nawet bez zakładania jakiejkolwiek kampanii płatnej. Jednak 9 sierpnia 2016 roku Google wprowadził zmianę, która dla kont reklamowych bez żadnej kampanii z wydatkami ograniczyła dostęp do dokładnych ilości wyszukiwań. Od tego momentu „czyste konta” otrzymują wyniki z określonymi zakresami wyszukiwań:

 1. 0
 2. 1-100
 3. 100-1k
 4. 1k-10k
 5. 10k-100k
 6. 100k-1m
 7. 1m+

Obecnie, aby wykorzystać pełen potencjał narzędzia, trzeba włączyć kampanię nawet z małym dziennym budżetem (tak, aby codziennie było przynajmniej kilka kliknięć) i cierpliwie poczekać na „odblokowanie” danych. Czas i budżet wymagany do odblokowania będzie różny dla kont świeżych, w porównaniu do tych z historią. Cały proces odbywa się automatycznie, więc próżno poszukiwać konkretnych informacji w dokumentacji czy bezpośrednio u suportu.

Po „odblokowaniu” PSK zamiast zakresów będzie przedstawiał dane w postaci znacznie bardziej szczegółowych kubłów, o czym w dalszej części.

 

Posiada dane historyczne sięgające okresu ostatnich 4 lat

PSK pozwala na przegląd danych z okresu ostatnich 4 lat od miesiąca poprzedniego.

Dobra praktyka: warto analizować pełen zakres danych z racji możliwości dojrzenia i weryfikacji panującego trendu dla słów kluczowych (ruchomy czy stały trend), wyliczeniu dynamiki wzrostu/spadku ilości wyszukiwań.

Te dane umożliwiają wykonanie analizy trendów słów kluczowych w celu określenia ich zachowania na przestrzeni najbliższego roku. Naturalnie powinno zostać to wykorzystane w etapie planowania działań dla poszczególnych fraz, jak i określonych grup fraz.

 

Posiada rozbicie statystyk na wyszukania mobilne i dekstopowe

Jako jedno z nielicznych narzędzi przedstawia nam odsetek ruchu mobilnego do całości wyszukiwań. Na podstawie tych danych możemy lepiej zaplanować priorytety zaleceń optymalizacyjnych czy harmonogram tworzenia treści. Nadal istnieją branże, które posiadają relatywnie mały odsetek zapytań mobilnych i ze względu na nie warto zainteresować się analizą tych danych.


 

Podział według lokalizacji – region i miasto

Tak szczegółowe dane PSK posiada jako prawie jedyne narzędzie. Planowanie kampanii lokalnych na podstawie tych danych jest znacznie prostsze. Z drugiej strony umożliwiają odkrywanie lokalizacji grup docelowych czy lokalizacji trendów fraz, o ile trafiliśmy na trendy powstające lokalnie. 

Posiada opcję prognozowania reklam płatnych

Opcja prognozy estymuje:

 1. ilość kliknięć
 2. ilość wyświetleń
 3. koszt
 4. CTR
 5. Współczynnik konwersji
 6. ROAS

W kontekście kampanii SEO te dane nie są bezpośrednio przydatne tylko z pozoru, ponieważ mogą zostać wykorzystane przy planowaniu kampanii na kolejne miesiące bądź estymacje trendu ruchu.

 

Grupowanie słów kluczowych

PSK bezpośrednio w panelu umożliwia nam automatyczne grupowanie słów kluczowych w grupy reklam, które mogą zostać wykorzystane do wstępnego zaplanowania podziału fraz w architekturze witryny.


 

Zawsze aktualne dane

Jako, iż omawiane narzędzie pochodzi bezpośrednio od Google, jest aktualizowane na bieżąco w kontekście prognozy oraz comiesięcznie w kontekście ilości wyszukiwań. Korzystając z PSK jesteśmy pewni, że dane są aktualne. W przypadku innych narzędzi tej pewności nie ma.

 

Kubły PSK

Wracając do wcześniej wspomnianych kubłów. Po odblokowaniu pełni możliwości narzędzia zwracane dane będą znacznie bardziej szczegółowe. Ich ilości wyszukiwań będą przedstawione, jako stałe wartości typu: 90, 110, 150.. 1300, 1500.. 60500, 90500.

Z takimi wartościami możemy już podziałać w kontekście planowania słów kluczowych. Jednakże wiąże się z nimi pewna nieścisłość. Realne wartości ilości wyszukiwań są zaokrąglane do stałych, ustalonych wartości. Sposób, w jaki są one zaokrąglane nie jest jawny, więc założę, że wykorzystywane jest zwykłe zaokrąglenie do większości.

Dla przykładu:

Deklarowana ilość wyszukiwań Minimalna wartość Maksymalna wartość
1300 1150 1450
1600 1451 1750
1900 1751 2150

Z jednego kubła o wartości 1600 łapiemy frazy z zakresu 1451–1750 wyszukiwań. Maksymalna wartość to 109% kubła, a minimalna to 91%. O ile przy jednej czy kilku frazach te wahania nie będą tal znaczące, to przy większej skali robią się spore widełki ruchu, który estymujemy pozyskać.

Przykładowy plik z wynikiem

Wiedząc, jakie dane można pozyskać, przejdę teraz do części praktycznej. W dalszej części artykułu przedstawiam krótką instrukcję pozyskania odpowiednich danych z PSK oraz konfiguracji pliku szablonowego. W tym miejscu zaprezentuję, jakie dane wspomagające planowanie kampanii SEO można zyskać pracując na danych z PSK.

Plik do pobrania.

1. [Arkusz: frazy-trend-wzrostowy] Frazy o trendzie wzrostowym – te frazy powinny stanowić bazę przygotowywanej kampanii.

2. [Arkusz: frazy-trend-spadkowy] Frazy o trendzie spadkowym – te frazy należy przejrzeć i odsiać te o sporym trendzie spadkowym biorąc pod uwagę, jaki budżet/czas pracy jest potrzebny do osiągnięcia pozycji.

3. [Arkusz: PSK-kubły] Określenie w estymacji ruchu wartości minimalnej i maksymalnej – znając zasadę kubłów możliwe jest określenie wahania możliwego do pozyskania ruchu dla zbioru fraz.

4. [Arkusz: PSK-wyszukiwania-prognoza i PSK-grupy-prognoza] Estymacja ruchu na najbliższe miesiące – Przyrównanie ilości prognozowanych wyświetleń dla reklam do deklarowanej ilości wyszukiwań organicznych sugeruje jak może zmienić się realna ilość wyszukiwań na dane frazy, co można wykorzystać do zmiany priorytetów zadań, tworzenia tekstów, wsparcia kampanii SEO przy użyciu kampanii PPC w przypadku, gdy pozycje organiczne nie są wysokie.

Dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w przykładowym pliku:

1. udział ruchu w podziale na urządzenie – dane te określą, na jakim urządzeniu należy skupić się w kontekście optymalizacji,
2. udział ruchu poszczególnych regionów i miast – dla kampanii lokalnej o zasięgu wojewódzkim jest to niesłychanie pomocne w kontekście przygotowywania promocji w mediach lokalnych,
3. kalendarz edytorski bazujący na trendach fraz z wyszukiwań organicznych,
4. planowanie kampanii PPC+SEO na bazie obecnie prowadzonych kampanii.

Przykładowe możliwości rozbudowy pliku:

1. zestawienie danych z Google Trends w celu uszczegółowienia trendów do okresów tygodniowych,
2. zestawienie danych z Google Search Console,
3. zestawienie danych z Google Analytics w kontekście E-commerce.

Przygotowanie danych z PSK

1. Należy wejść na PSK i wybrać opcję „Znajdź nowe słowa kluczowe”.
2. W oknie należy wpisać poszukiwane frazy i/lub adres URL i kliknąć „Rozpocznij”. Informacja: maksymalna ilość fraz, która jest przyjmowana, to 10 oraz dodatkowo jeden adres URL.

Po przejściu należy skonfigurować ustawienia lokalizacji oraz języka.


3. Następnie należy przejść do „Pogrupowane propozycje”.

Trzeba teraz kolejno zmienić zakres daty na maksymalny okres i dodać wszystkie automatycznie pogrupowane frazy do planu z dopasowaniem ścisłym (dopasowanie ścisłe jest bardzo ważne z racji, że przygotowanie prognoz ma dotyczyć tylko tych wybranych fraz).


4. Punkty od 2 do 3 można powtarzać wielokrotnie dla przygotowania większego planu. Przy powtórzeniach dobrze jest założyć filtr „Wyklucz słowa kluczowe z mojego planu”, aby zapobiec duplikacji fraz dodawanych do planu.

5. Następnie należy przejść do zakładki „Słowa kluczowe” i wybrać tab „Wykluczające słowa kluczowe”.

Następnie należy dodać słowa, których nie chcemy posiadać w naszym planie. Przykładowe frazy to nazwa brandowa sklepów w przypadku bazowania na ich stronach w wyszukiwaniu fraz.


6. Następnie przechodzimy do zakładki „Grupy reklam”.

Tam należy pobrać w pierwszej kolejności dane historyczne planu, a następnie dane prognozy planu za wybrany jeden miesiąc (zakres jednego miesiąca jest tutaj kluczowy, gdyż eksport danych nie jest podzielony na poszczególne miesiące).

7. Następny krok to powrót do „Propozycje słów kluczowych”, zmiana zakresu daty na ostatnie 12 miesięcy, przejście ponownie do „Grupy reklam” i ponowne pobranie danych historycznych planu.

Praca z plikiem szablonu

Z PSK zostały ściągnięte trzy pliki: stats dla 48 miesięcy, stats dla 12 miesięcy oraz forecasts.

1 .Należy otworzyć czysty plik szablonu, dostępny TUTAJ.
2. Dane z stats z 48 miesięcznym zakresem należy przekopiować do arkusza „keyword-stats”, uprzednio usuwając wiersze 1,2,4,5. Wiersz 3 powinien nadpisać nagłówki w istniejącym pliku.
3. Z pliku z stats zawierającym 12 miesięczne dane należy skopiować kolumnę D (Avg. montly searches) i nadpisać w szablonie – akcja jest wymagana, ponieważ do wyliczeń potrzebne są kubły z okresu 12 miesięcy a nie, z 48, które się różnią.
4. Następnie należy podmienić w tej samej kolumnie wartości „.0” na „”, aby Excel poprawnie sformatował dane, jako liczby.

5. Dane z forecasts należy przekopiować do arkusza „keyword-forecasts”.
6. Następnie należy wejść w zakładkę „Dane”, kliknąć w „Pokaż Zapytania” i odświeżyć kolejno od dołu każde zapytanie.

Tak przygotowany plik jest gotowy do użytku w podstawowym planowaniu kampanii SEO, czy to istniejącej już strony, czy dopiero powstającej. Dane w nim prezentowane nie są typu „Plug&Play”, lecz powinny być brane pod uwagę jako nieodłączony element planowania treści w czasie, tworzenia architektury kategorii oraz sprawdzania trendów.

Podsumowanie

Na podstawie danych z PSK można przygotować rozbudowane analizy słów kluczowych, zaprognozować estymowany ruch, przygotować podstawy architektury kategorii, sprawdzić trendy ruchu i udziałów urządzeń, regionów lub miast, czy też zacieśnić współpracę z kampaniami płatnymi.

Ilość oferowanych danych jest ogromna. W porównaniu do narzędzi komercyjnych trzeba jednak poświęcić więcej czasu na ich przygotowanie. Niemniej oferuje za to większe możliwości. Przeproszenie się z PSK w kontekście poprawy, jakości planowania, czy estymacji może wyjść tylko na dobre.

A czy Wy korzystacie z Planera Słów Kluczowych? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach.

Zapisz się do newslettera i otrzymaj bezpłatnie e-book!
Zapisz mnie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Poprzedni wpis
Nowinki SEO i CM

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief