Generic selectors
Tylko dokładne dopasowanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Filtruj po kategoriach
Analityka internetowa
BLOG.re:view
Content marketing
Marketing automation
Marketing internetowy
PPC
SEO
Social media
Z życia Semahead
Skontaktuj się z nami

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

18 kluczowych różnic pomiędzy GA4 i Universal Analytics (GA3)

20.07.2023 Anna Gruszewska-Dziedzic

Zastanawiasz się, co tak naprawdę wyróżnia Google Analytics 4 na tle „starszej” wersji, nazywanej potocznie GA3? Coś już słyszałeś, pewnie nawet czytałeś, ale nadal nie jesteś pewien, jakie zmiany zaszły w nowej odsłonie i czy mają one w ogóle dla Ciebie znaczenie? A może GA4 to tylko nowy wygląd? Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jaką metamorfozę przeszło jedno z najpopularniejszych narzędzi do analityki internetowej.

baner

1. Interfejs

Mocno rzucającą się w oczy zmianą jest interfejs narzędzia. Po pierwsze, zmienił się wygląd, który przypomina Google Analytics for Firebase. Ci, którzy mieli okazję pracować z tym narzędziem analitycznym dla aplikacji, będzie nieco łatwiej przyzwyczaić się do nowej odsłony dla witryn internetowych.

Interfejs Google Analytics 4

Jednak prócz samej estetyki zmianie uległa zawartość. Została zredukowana liczba domyślnych raportów, co powoduje, że niektóre zestawienia metryk i danych należy utworzyć ręcznie. Części raportów nie widać, ponieważ są generowane dopiero wtedy, gdy zdarzenia zaczną być śledzone.

Interfejs Universal Analytics

2. Identyfikator śledzenia

Poprawna implementacja Google Analytics wymaga wskazania identyfikatora, który pozwoli przesyłać dostępne dane do odpowiedniej usługi.

W Universal Analytics identyfikator śledzenia rozpoczyna się od znaków ’UA-’, np. UA-1234567-8.

W GA4 identyfikator rozpoczyna się od znaku ’G-’, np. G-CAB1DE2253.

 

Porównanie identyfikatora śledzenia GA3 i GA4.

3. Anonimizacja IP

Google Analytics śledzi IP użytkowników witryny internetowej, ale nie pokazuje ich w raportach. Według obowiązującego nas prawa nie można przechowywać pełnych adresów IP, stąd w GA3 należy użyć funkcji anonimizacji w celu maskowania IP użytkowników.

W GA4 funkcja ta została wbudowana, co oznacza, że nie musimy pamiętać o konieczności uwzględnienia jej w konfiguracji.

4. Model pomiaru

Model pomiarowy w Universal Analytics został oparty na sesjach i odsłonach. Z kolei w GA4 bazuje on na zdarzeniach i parametrach. To oznacza, że nawet odsłona jest traktowana jako zdarzenie.

Zaletą takiego sposoby pomiaru jest możliwość zawarcia większej liczby informacji w jednym evencie, niż było to w przypadku poprzedniego modelu. Więcej na ten temat opowiemy w punkcie nr 7. Model pomiaru GU vs GA4

5. Brak widoków danych

Dla wielu jest to z pewnością zaskoczenie, ale Google Analytics 4 nie odtworzył widoków danych, do których jesteśmy przyzwyczajeni z GA3.

Widoki Universal Analytics umożliwiają m.in. ustawienie filtrów, grupowania treści, celów, czy grupowania kanałów. Dobrą praktyką w GA3 jest stworzenie co najmniej 3 widoków danych:

 • główny, filtrowany,

 • testowy,

 • zawierający wszystkie dostępne dane, czyli niefiltrowany.

Nierzadko widoki były wykorzystywane do odrębnego śledzenia witryn w innej wersji językowej.

Widok danych w GA3.

GA4 nie udostępnił możliwości tworzenia widoków danych. Zamiast tego tworzone są strumienie danych, gdzie dobrą praktyką jest uruchomienie osobnych i pojedynczych strumieni dla:

 • witryny internetowej,

 • aplikacji iOS,

 • aplikacji Android.

Pamiętaj jednak, że nie jest to zamiennik widoku. W trakcie odtwarzania widoków w GA4 sugerujemy budowanie dedykowanych raportów lub grup odbiorców.

Strumienie danych w GA4.

6. Automatyczne śledzenie zdarzeń

W Google Analytics 4 istnieją zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym, co nie miało miejsca w GA3. Co to znaczy? Pomiar zaawansowany to wbudowana funkcja GA4, która pozwala na automatyczne śledzenie określonych zdarzeń bez konieczności dodatkowego tagowania, czy kodowania.

Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym w GA4.

Do zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym należą:

 • wyświetlenia strony (page views),

 • przewinięcia (scrolls),

 • kliknięcia wychodzące (outbound clicks),

 • wyszukiwanie w witrynie (site search),

 • interakcje z filmem (video engagement),

 • pobrania pliku (file downloads),

 • interakcje z formularzem (form_start, form_submit).

Istnieje możliwość wyłączenia śledzenia wskazanych wyżej zdarzeń, ale domyślnie, wraz z uruchomieniem usługi GA4, są one tropione i przekazywane do narzędzia.

Uwaga! Czasami nie jest rekomendowane włączenie wszystkich powyższych zdarzeń. Zawsze należy zweryfikować, czy działają one poprawnie na konkretnej stronie. Być może konieczna będzie niestandardowa implementacja niektórych zdarzeń.

7. Konfiguracja zdarzeń

W Universal Analytics możemy tworzyć zdarzenia na bazie 4 elementów, tj.:

 • kategoria zdarzenia,

 • akcja zdarzenia,

 • etykieta zdarzenia,

 • wartość zdarzenia.

W GA4 zaszły zmiany, które zakładają bardziej elastyczne podejście. Konfigurując zdarzenie, ustalamy:

 • nazwę zdarzenia,

 • parametry.

Istotna jest tu liczba mnoga oznaczająca, że tych parametrów może być więcej niż 1, a dokładnie limit wynosi 25. Limit unikalnych zdarzeń dla aplikacji to 500, natomiast w przypadku danych z sieci limit nie występuje.

Przykładowe porównanie budowania zdarzeń w obu usługach znajdziesz na zdjęciu poniżej, a więcej możesz przeczytać w artykule Zdarzenia Google Analytics 4.

Tworzenie zdarzeń GA3 vs GA4.

8. Debug View

Nowa odsłona narzędzia, Google Analytics 4, oferuje dostęp do widoku debugowania zdarzeń z poziomu platformy.

Dotychczas nie było takiej możliwości w GA3. Aby zweryfikować, czy konfiguracja Analyticsa przebiegła pomyślnie, musieliśmy odpowiednio operować raportem Czas rzeczywisty albo poczekać aż dane zbiorą się i będą dostępne w GA.

Raport DebugView w Google Analytics 4.

Raport pozwala zweryfikować napływające zdarzenia na żywo oraz poprawność przesyłanych z nimi parametrów.

9. Konwersje zamiast celów

Kolejna istotna zmiana wiąże się z celami. W GA4 każdy nasz cel jest określany mianem konwersji, co oznacza, że zarówno zakup, jak i przesłanie formularza powoduje zrealizowanie celu, czyli konwersji.

Typy celów w Universal Analytics.

W GA3 są następujące typów celów:

 • miejsce docelowe,

 • czas trwania,

 • strony/ekrany na sesję,

 • zdarzenie,

 • cel inteligentny.

W GA4 nie istnieją typy celów. Konwersje są konfigurowane przy pomocy suwaka. Jedno przesunięcie suwaka powoduje, że od tego momentu zdarzenie będzie oflagowane jako konwersja.

Oznaczanie zdarzeń jako konwersje w Google Analytics 4.

Zasadniczą różnicą jest to, że w Universal Analytics cel jest zliczany jeden raz na sesję. Natomiast w GA4 konwersja może być zliczana kilka razy w ciągu jednej sesji. Oznacza to, że jeśli użytkownik przesłał formularz dwa razy w ciągu jednej sesji, to w GA3 cel zostanie zliczony raz, a w GA4 pokażą się 2 konwersje.

10.Współczynniki konwersji

W Universal Analytics współczynnik konwersji oznaczał odsetek sesji, w których zostało wywołane dowolne zdarzenie konwersji, czyli np. zapis do newslettera lub zakup produktu.

W GA4 masz do dyspozycji 2 rodzaje współczynników:

 • Współczynnik konwersji sesji jest tym samym, co współczynnik konwersji w GA3.
 • Współczynnik konwersji użytkowników to odsetek użytkowników, którzy zrealizowali dowolną konwersję, czyli jest to znacznie „szersza” metryka.

W nowej usłudze nie uwzględniono współczynnika konwersji. W związku z tym jak go mierzyć?

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie obliczeń poza GA, np. w Google Data Studio. GDS udostępnia tworzenie nowych metryk, co umożliwi dodanie pominiętego w GA4 CR do stworzonych tam raportów.

współczynnik

11. Śledzenie użytkowników cross-device

W GA3 śledzenie ścieżek użytkowników jest możliwe jedynie w wersji webowej witryny. Do analiz ruchu w aplikacjach mobilnych służy Google Analytics for Firebase.

GA4 łączy oba te narzędzia, stwarzając sposobność do śledzenia użytkownika między urządzeniami.

12. Identyfikacja użytkowników

Skoro GA4 umożliwia śledzenie użytkowników między urządzeniami, to jak to zrobić? Co w sytuacji gdy witryna nie posiada kont użytkowników?

Identyfikując użytkownika na stronie, GA4 na początek bierze oczywiście pod uwagę User-ID, czyli identyfikator użytkownika zalogowanego na koncie witryny. Jeśli jednak takiego konta nie ma, do gry włącza się Google Signals.

Google Signals zbiera dane o sesjach z witryn i aplikacji. Mając te informacje, GA może powiązać je ze swoimi danymi, jeśli użytkownik strony zalogował się na swoje konto Google i wyraził zgodę na personalizację reklam. Tym sposobem GA4 ma możliwość śledzenia użytkownika, nawet jeśli kontynuuje wizytę w witrynie z innego urządzenia.

Ostatnim sposobem identyfikacji jest klasyczne rozpoznawanie klientów na podstawie plików cookie.ID -identyfikacja użytkowników

13. Model atrybucji

Domyślnym modelem atrybucji w GA3, czyli sposobem przypisywania udziału w konwersjach do kanałów ruchu, jest model ostatniego kliknięcia niebezpośredniego (last non-direct click). Nie jest on doskonały, ponieważ przyznaje zasługi tylko ostatniemu źródłu na ścieżce klienta do konwersji.

GA4 oferuje nowy sposób atrybucji, oparty na danych. Model data-driven rozdziela udział w konwersjach na podstawie posiadanych danych historycznych o każdym zdarzeniu konwersji.

Model atrybucji na podstawie danych w GA4.

model atrybucji

14. Przywrócenie współczynnika odrzuceń

W GA3 szklanka jest do połowy pusta, a w GA4 do połowy pełna. Współczynnik odrzuceń to wskaźnik, który określa procent wizyt, kiedy użytkownik nie miał żadnej interakcji ze stroną, ani nie przeszedł na kolejną. W GA4 zastosowano wskaźnik zaangażowania, który określa odsetek wizyt, kiedy użytkownik był zaangażowany.

Co to znaczy „zaangażowany”? Sesją z zaangażowaniem jest wizyta dłuższa niż 10 sekund, zawierająca co najmniej jedno zdarzenie konwersji oraz obejmująca co najmniej dwa wyświetlenia strony.

Jakiś czas temu nastała trwoga, ponieważ użytkownicy GA nie znaleźli w nowej usłudze współczynnika odrzuceń. Na całe szczęście Google przywrócił metrykę. Co oznacza? Jest przeciwieństwem współczynnika zaangażowania, czyli 1 – CR.

GA4 współczynnik

Więcej o współczynniku zaangażowania i współczynniku odrzuceń znajdziesz w pomocy Google.

15. Sposób zliczania sesji

Sposób zliczania sesji w GA4 różni się od tego, z którym mamy do czynienia w Universal Analytics.

GA3 sesja grupuje działania zarejestrowane przez użytkownika w określonym przedziale czasu. Natomiast w GA4 sesja to grupa zdarzeń zarejestrowanych przez użytkownika w pewnym przedziale czasowym.

Jedną z istotnych modyfikacji jest to, że wraz ze zmianą źródła kampanii w GA3 następuje utworzenie się nowej sesji, natomiast w GA4 taka sytuacja nie występuje. To oznacza, że w GA4 zmiana źródła ruchu nie wpływa na przerwanie ciągłości sesji.

Podobnie dzieje się, gdy wybije północ: w GA3 tworzona jest nowa sesja, podczas gdy w GA4 jest ona kontynuowana.

16. Elastyczne raportowanie

Użytkownikom GA4 zostały udostępnione zaawansowane raporty, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla klientów GA360, czyli premium.

Zaawansowane raportowanie w Google Analytics 4.

GA udostępnia wiele bardzo użytecznych szablonów raportów, m.in.:

 • Eksploracja swobodna,

 • Eksploracja ścieżki,

 • Eksploracja sekwencji ścieżki,

 • Pokrywanie się segmentów,

 • Eksploracja kohort,

 • Cykl życia użytkownika.

17. Metryki predykcyjne

GA4 prezentuje zupełnie nowe wskaźniki, które są obliczane na podstawie algorytmów uczenia maszynowego. Pozwalają przewidzieć przyszłe zachowania użytkowników, a dokładnie:

 • prawdopodobieństwo zakupu,

 • prawdopodobieństwo rezygnacji,

 • przyszłe przychody.

Jednak możliwość korzystania z tych wskaźników w GA4 jest uwarunkowana spełnieniem pewnych wymogów. Metryki są dostępne, gdy:

 • zostało skonfigurowane zdarzenie zakupu,

 • co najmniej 1 tys. powracających użytkowników wyzwoliło określony warunek predykcyjny (zakup lub rezygnacja), a co najmniej 1 tys. nie spełniło,

 • jakoś modelu jest utrzymywana przez pewien okres, zazwyczaj 28 dni.

18. BigQuery

Darmowe połączenie z BigQuery to coś, co było zarezerwowane dla klientów premium. Teraz możesz analizować surowe dane GA4, budując zapytania w języku SQL.

BigQuery ma również tę właściwość, że pozwala przetwarzać informacje zaimportowane z innych źródeł, np. takich jak CRM. W efekcie możemy dokonywać analiz połączonych danych z GA i CRM.

Podsumowanie

Nie są to wszystkie różnice między GA3 a GA4, ale od czegoś trzeba zacząć. 😉 Po przeczytaniu tego artykułu, z pewnością widzisz już, że Google Analytics 4 to nie tylko zmiana estetyczna. GA4 to zupełnie nowa odsłona narzędzia analitycznego od Google.

Potrzebujesz pomocy z Google Analytics? Skontaktuj się z nami! 

Zapisz się do newslettera i otrzymaj bezpłatnie e-book!
Zapisz mnie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Chcesz zacząć współpracę z nami? Wypełnij Brief!

Wypełnienie briefu zajmie Ci kilka chwil a nam pozwoli
lepiej przygotować się do rozmowy z Tobą.

Wypełnij brief