Case study: Jak dotrzeć do pokolenia Z, dzięki kampanii mobile?

Generacja Z to pokolenie multiscreeningowe – w tej samej chwili oglądają TV, a smartfon jest dla nich oczywistym elementem życia społecznego. Zobacz, jak dzięki komunikacji nakierowanej na urządzenia mobilne, dotarliśmy do tej prowadzącej dynamiczny tryb życia grupy docelowej.