ACE czyli eksperymenty w Google Adwords

ACE czyli eksperymenty w Google Adwords

ACE
Autor zdjęcia:Joe Pitz (CC)

Kilka dni temu Google wprowadził nową funkcję do interfejsu AdWords – ACE (Adwords Campaign Experiments). Celem tej funkcji jest sprawdzanie w czasie rzeczywistym wpływu modyfikacji na koncie na ogólny efekt kampanii.

Po co eksperymentować?

Do tej pory żeby przetestować dowolną modyfikację na koncie musieliśmy ją wprowadzić, a następnie porównać wyniki przed i po. Metoda ta nie gwarantowała jednak, że uzyskane wyniki były efektem wprowadzonej modyfikacji, a nie czynników zewnętrznych (sezonowość, konkurencja). Żeby to lepiej zobrazować posłużę się przykładem.

Powiedzmy, że reklamodawca postanawia zmienić strukturę kampanii i z jednej dużej ad grupy zrobić 5 mniejszych, bardziej sprecyzowanych ad grup w nadziei na zwiększenie wskaźnika CTR. Zmiana struktury polepsza CTR, lecz w tym samym czasie do gry wchodzi konkurencyjna reklama. W efekcie całkowity CTR obniża się nieznacznie. Reklamodawca postanawia więc wrócić do starej struktury kampanii co, ku jego wielkiemu zdziwieniu, powoduje dalszy spadek CTR.

Dzięki wprowadzeniu eksperymentów Google wyeliminowało ten problem. Wyobraźmy sobie, że ten sam reklamodawca zastosował eksperyment. W tym wariancie połowa ruchu przypada na starą strukturę (jedna duża ad grupa), a połowa na nową (pięć mniejszych ad grup). Kiedy konkurencyjny reklamodawca wprowadza swoją reklamę wpływa to w takim samym stopniu na CTR w obu strukturach i nie zaburza wyników.

Jakie zmiany możemy objąć eksperymentem?

Oprócz wspomnianej wyżej struktury kampanii eksperymentem możemy objąć: dopasowanie słów kluczowych, nowe słowa kluczowe, stawki CPC.

Jak przeprowadzić eksperyment?

Aby przeprowadzić eksperyment należy:

1. wejść w zakładkę eksperyment (Ustawienia kampanii > Ustawienia zaawansowane > Eksperyment) i określić ustawienia eksperymentu: nazwa, podział, początek eksperymentu, koniec eksperymentu.

2. Wprowadzić eksperymentalne zmiany poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki eksperymentu. Ikonki eksperymentu mamy 3 i pojawiają się one na poziomie ad grupy lub słowa kluczowego:

ikonki

Kontrola i eksperyment – dana ad grupa lub słowo będzie zarówno w grupie eksperymentalnej (z modyfikacjami) jak i kontrolnej (bez modyfikacji) w podziale ustalonym w ustawieniach eksperymentu (polecany podział to pół na pół)

Kontrola – dana ad grupa lub słowo nie będzie zawierać modyfikacji

Eksperyment – dana ad grupa lub słowo kluczowe będzie tylko w grupie eksperymentalnej

Jeżeli chcemy wprowadzić modyfikację stawki CPC przy danej ad grupie lub słowie to wybieramy ikonkę kontrola i eksperyment, a następnie wybieramy  eksperyment z karty podziału w widoku ad grup lub słów kluczowych i wprowadzamy nową stawkę w wierszu eksperyment.

Karta podziału

Podział eksperymentu

Jeżeli interesuje nas zmiana typu dopasowania to postępujemy analogicznie z tą różnicą, że zmieniamy typ dopasowania zamiast stawki CPC.

Jeżeli zmieniamy strukturę kampanii to przy nowych ad grupach wybieramy ikonkę eksperyment, a przy starych kontrola.

Jeżeli dodajemy nowe słowo kluczowe to przy tym słowie wybieramy ikonkę eksperyment, a przy wszystkich innych słowach eksperyment i kontrola.

3. Rozpocząć eksperyment poprzez kliknięcie w przycisk „Rozpocznij prowadzenie eksperymentu” w zakładce eksperyment (Ustawienia kampanii > Stawienia zaawansowane > Eksperyment)

4. Kontrolować przebieg eksperymentu, ocenić wyniki i zastosować lub usunąć zmiany.

Dane na temat przebiegu eksperymentu znajdziecie w tym samym miejscu w którym można wprowadzać modyfikacje. Pojawiają się tutaj dodatkowe ikonki, które informują nas o poziomie istotności statystycznej eksperymentu. Szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj:

Jeżeli zbierzemy dostateczną ilość istotnych statystycznie danych możemy zdecydować się wprowadzić lub odrzucić modyfikacje, a następnie zakończyć eksperyment. Możemy to zrobić w tym samym miejscu w którym rozpoczęliśmy eksperyment.

Ograniczenia eksperymentu

Jako, że ACE jest ciągle w wersji beta posiada szereg ograniczeń, które z czasem zostaną prawdopodobnie zniesione. Najważniejsze ograniczenia to:

  • Możliwość prowadzenia tylko jednego eksperymentu naraz w jednej kampanii
  • Brak możliwości eksperymentowania z modyfikacjami na poziomie kampanii
  • Brak wsparcie ze strony AdWords Editora lub API
  • Brak możliwości raportowania ani analizy rezultatów eksperymentu w inny sposób niż poprzez panel Adwords.

To wszystko. Życzę owocnego eksperymentowania i zachęcam do komentarzy.