Page Speed Insights

Aktualizacja narzędzia PageSpeed Insights

Google ulepszyło swoje narzędzie do badania szybkości wczytywania się stron. Obecnie możemy uzyskać jeszcze więcej danych, co najważniejsze danych rzeczywistych, gdyż pochodzą one od użytkowników przeglądarki Chrome.

Dodatkowe dane wyświetlane są dla stron monitorowanych w CrUX (Chrome User Experience Raport). W praktyce dotyczy to najpopularniejszych stron w Internecie. 

Poniżej przykład:

PageSpeed Insights

W nowej części raportu wyróżnione są dwa wskaźniki:

  • FCP (First Contentful Paint) – mierzy, kiedy użytkownik widzi wizualną odpowiedź strony
  • DCL (DOMContentLoaded) – sprawdza, kiedy dokument HTML został całkowicie załadowany

 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA STRONY

Mediana wartości obu wskaźników porównywana jest ze wszystkimi stronami monitorowanymi w raporcie CrUX i na tej podstawie może zostać sklasyfikowana jako szybka, średnia lub wolna. O ocenie decyduje nie czas, a miejsce strony w całym zbiorze, który podzielony jest na trzy równe części.

 

ROZKŁAD WCZYTYWANIA STRONY

W kolejnej sekcji raportu możemy podejrzeć procentowy rozkład tego, jak często prędkość naszej witryny była klasyfikowana jako szybka, średnia lub wolna. Raport ten aktualizowany jest raz w tygodniu.

Pozostałe części raportu pozostały bez zmian. Stopień optymalizacji strony jest oceniany w skali 0-100. Nadal istnieje podział raportu na dwie części dla urządzeń mobilnych i  stacjonarny oraz sugerowane są wskazówki optymalizacyjne.

Więcej informacji pod linkiem https://developers.google.com/speed/docs/insights/about