Salelifter: co trzeci formularz kontaktowy jest błędnie wypełniony

Blisko 30% formularzy kontaktowych w Internecie jest wypełnianych błędnie. Co czwarty Internauta źle wpisujący imię i nazwisko, przedstawia się jako bohater filmów i bajek. 10% podanych adresów e-mail jest błędnych.

Wyniki analizy wskazują, że najwięcej problemów użytkownikom sprawia poprawne wpisanie adresu zamieszkania (17%) oraz numeru telefonu (13%). Ponad połowa wpisuje nieistniejącą miejscowość, a 45% niewłaściwy kod pocztowy. Prawie 80% błędów, wśród źle podanych numerów telefonów związanych jest z błędami składniowymi, nieistniejącym prefixem lub brakiem numeru.

1 na 10 Internautów wpisując adres e-mail popełnia błędy, takie jak np. błędy leksykalne (38%), niewłaściwe aliasy (26%) czy nieistniejące domeny (21%).

Tworząc formularz kontaktowy należałoby się zastanowić, czy warto pozostawiać pole tekstowe, gdyż 67% popełniających błędy Internautów wykorzystuje to miejsce do wpisywania wulgaryzmów i zbitek literowych.

– Jak widać w procesach generowania danych kontaktowych Internautów mogą pojawić się różne błędy wpływające na jakość pozyskanego rekordu danych. Cieszy fakt, że pozostawienie poprawnego adresu e-mail nie jest największym problemem dla wypełniających formularz kontaktowy. To pierwszy i najważniejszy krok, aby móc tworzyć bazy. Właśnie po to, aby wyeliminować te błędne rekordy danych stworzyliśmy narzędzie jakim jest Expectus – komentuje Agata Górny, Project Manager Salelifter Sp. z o.o.

Analiza 98 tys. formularzy kontaktowych została przeprowadzone przez Salelifter dzięki narzędziu Expectus.

Jakiej jakości są leady generowane w polskiej afiliacji

 

GA V11