Coraz więcej Polaków w sieci

Coraz więcej Polaków w sieci

Jak wynika z raportu Internauci 2014, przygotowanego przez CBOS, regularnie rośnie liczba osób korzystających z sieci (63% badanych wobec 60% w zeszłym roku). Dynamicznie rozwija się także handel online – niemal połowa Polaków dokonała kiedyś zakupu w sieci (47%).

Badanie pokazało, że czynnikiem najsilniej determinującym przystępność Internetu jest wiek. Wśród osób w wieku do 44 lat poruszanie się w sieci jest powszechne. W drugiej kolejności wpływ ma wykształcenie – najwięcej użytkowników jest w gronie osób o wykształceniu wyższym (93%) i gimnazjalnym (94%), ale to wynika przede wszystkim z młodego wieku.

CBOS zanalizował aktywność Polaków w Internecie. Okazuje się, że dynamicznie wzrasta popularność zakupów online. Najczęściej kupowane produkty to odzież i obuwie, sprzęt elektroniczny, artykuły motoryzacyjne, artykuły dziecięce oraz kosmetyki. Internet zaczyna mieć coraz szerszy zasięg, gdyż Polacy chętnie korzystają z bankowości elektronicznej, czytają prasę online czy też przeglądają multimedia.

Spośród wielu usług jakie daje dziś Internet uwagę polskich internautów przyciągają serwisy darmowe, zaś wciąż mało popularne są treści dostępne jedynie za opłatą – w miesiącu poprzedzającym badanie wykupienie takiego dostępu zadeklarowało zaledwie 10% użytkowników. Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się blogi – czyta je 1/5 Polaków. Równie stabilnie utrzymuje się odsetek internautów (6%) posiadających własnego bloga lub stronę internetową.

Portale społecznościowe wciąż przeżywają oblężenie. Liczba użytkowników jest mocno związana z wiekiem – wśród najmłodszych korzystanie z Internetu jest niemal powszechne.
Co ciekawe, czynnik społeczny, choć oczywiście jest głównym powodem obecności w social media, nie jest jedynym. Wielu internautów zaznacza, że korzysta z takich portali, aby słuchać muzyki, oglądać filmy, mieć dostęp do wybranych tekstów czy prowadzić dyskusje.

Według prognoz na rok 2014 przygotowanych przez CBOS 2/3 Polaków będzie regularnie korzystać z Internetu. Spośród osób, które obecnie nie zaliczają się do grona internautów 6% ma zamiar to zmienić w najbliższym roku.

Wydany w czerwcu 2014 roku raport jest drugim dokumentem badającym polskich internautów.

Pełen raport można przeczytać na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF