Jak mierzyć skuteczność kampanii Video w Adwords

Jak mierzyć skuteczność kampanii Video w Adwords

Jedną z zaawansowanych, wartych uwagi możliwości reklamowych jakie daje Google Adwords są kampanie Video typu kliknij aby odtworzyć.  Nie  chciałbym tutaj podawać na czym polegają te kampanie, ponieważ temat ten został opisany w sposób wyczerpujący przez Mariusza Gąsiewskiego w jego darmowym kursie Adwords. Dużo cennych informacji na temat tego rodzaju reklam znajdziemy także na kartach Pomocy Google Adwords.

Obecnie trudno doszukać się informacji na temat mierzenia skuteczności i raportowania wyników tych kampanii. W standardowym widoku na karcie  Kampanii mamy jedynie do dyspozycji informacje o wyświetleniach reklamy oraz o kliknięciach, czyli przejściach na stronę docelową. Jednak dane te są wysoce niewystarczające. Nas powinny szczególnie interesować informacje dotyczące interakcji, czyli odtworzeń filmu reklamowego.

Dotychczas takie informacje mogliśmy znaleźć w raporcie skuteczności kampanii wybierając zaawansowane ustawienia raportu.  Mieliśmy do dyspozycji następujące dane i  wskaźniki:

 • Wyświetlenia włączane przesunięciami kursora myszy – suma wyświetleń i kliknięć wywołana przesunięciem kursora myszy na danej reklamie
 • Przesunięcia kursora myszy – liczba  przesunięć  kursora myszy na reklamie wideo i przytrzymanie go co najmniej 1 sekundę.
 • Interakcje –liczba odtworzeń filmu wideo
 • Odtworzenie 25% wideo – liczba sytuacji, kiedy użytkownik doszedł do 25% długości wideo
 • Odtworzenie 50% wideo – liczba sytuacji, kiedy użytkownik doszedł do 50% długości wideo
 • Odtworzenie 75% wideo – liczba sytuacji, kiedy użytkownik doszedł do 75% długości wideo
 • Odtworzenie 100% wideo – liczba sytuacji, kiedy użytkownik doszedł do 100% długości wideo
 • Koszt interakcji – średni koszt odtworzenia filmu wideo
 • Wskaźnik przesunięć kursora myszy – ilość przesunięć kursora myszy w stosunku do liczby wyświetleń
 • Wskaźnik interakcji – liczba odtworzeń w odniesieniu do liczby wyświetleń

Jednakże w związku ostatnimi zmianami dotyczącymi raportowania nie znajdziemy już tych danych w raportach. Okazuje się, że część powyższych wskaźników została póki co zlikwidowana. Obecnie zaawansowane dane dotyczące reklam wideo znajdują się na karcie Skuteczność w zakładce Widok pod opcją Bezpłatne Kliknięcia. Mamy teraz do dyspozycji następujące dane:

 • Odtworzenie wideo 25%
 • Odtworzenie wideo 50%
 • Odtworzenie wideo 75%
 • Odtworzenie wideo 100%
 • Wyświetl interakcję reklamy
 • Wyświetlaj reklamę po najechaniu kursora myszy przez co najmniej 1 sekundę

Statystki dotyczące kampanii video dostępne są obecnie na karcie Skuteczność

Pozostaje nam mieć nadzieję, że w najbliższym czasie powróci dawny komplet danych pomiarowych i będziemy mieli możliwość generowania wszystkich raportów w sposób łatwy i przejrzysty.