Koniec ze standardowymi reklamami tekstowymi! Jak łatwo przejść z STA do ETA?

 

Uwaga! Z dniem 31 stycznia 2017 Google Adwords przestaje wspierać standardowe reklamy tekstowe STA! Użytkownicy kont, na których są utworzone standardowe reklamy, nie utracą do nich dostępu, ale nie będzie już możliwości tworzenia ich ani edycji już istniejących.

 

W przypadku kont z małą ilością reklam tekstowych zmiany możemy przeprowadzić ręcznie, dodając do każdej grupy nowe reklamy. W przypadku dużych kont zajmie nam to odpowiednio więcej czasu. W dzisiejszym artykule przedstawię skrypt, który może w znacznym stopniu ułatwić nam proces tworzenia rozszerzonych reklam tekstowych.

Aby masowo dostosować reklamy STA do nowego formatu ETA, możemy posłużyć się skryptem Google AdWords ETA Transition Helper v1.0. Poniżej instrukcja instalacji i uruchomienia skryptu.

1. Zaloguj się na swoje konto AdWords.

 

2. Przejdź do zakładki skrypty, np. przez panel nawigacyjny Operacje zbiorcze.

1

 

 

3. Utwórz nowy skrypt klikając w + SKRYPT.

2

 

4. Nazwij skrypt, np. ETA aktualizator (automatycznie Skrypt bez nazwy).

 

5. Wklej źródło skryptu z http://wklej.org/id/3006015/.

 

6. Uzupełnij dane konfiguracyjne skryptu:

  • W zależności od zastosowania, wypełniamy pola z ID menedżera lub sub-menedżera. Domyślnie selectByAccountIds:selectBySubMccId: są zakomentowane. Należy je odkomentować, podając odpowiedni ID. Jeśli chcesz przetworzyć wszystkie konta klientów w ramach jednego konta sub-managera, można określić go w polu selectBySubMccId. Można korzystać z obu, jak to zostało pokazane poniżej:

3

  • Podaj swój adres email w polu email: ‚adres@email
  • Nazwij formularz w polu ‚targetName:’
  • Automatycznie status nowych kampanii ustawiony jest jako wstrzymane. Możesz to zmienić w polu z defaultStatus: ‚paused’, na defaultStatus: ‚enabled’
  • Nazwę etykiety zmienisz w polu defaultLabelName: ”, Możesz dodać np. etykietę ‘eta-reklamy’, aby móc później porównać wskaźniki.

 

7. W następnym kroku nadajemy uprawnienia dla skryptu. W tym celu kliknij w autoryzuj.

5

 

8. Nadaj zezwolenia klikając w Allow.

6

 

9. Kliknij Podgląd.4

 

10. Na podany adres email zostanie wysłany link z plikiem konfiguracyjnym, możesz go również znaleźć w swoich dokumentach Google.

 

11. Otwórz i skonfiguruj plik. Najważniejsze elementy konfiguracyjne to:

  • Podaj wartości dla Headline2
  • Ustaw status reklamy (docelowo wstrzymane)
  • Ustaw, które z reklam mają zostać utworzone w „Ready to Upload?”, wybierając Yes

 

12. Upewnij się, że masz uprawnienia do edycji dokumentu. Możesz dla pewności udostępnić plik z uprawnieniami edytuj

7

 

13. Sugerujemy utworzenie kopii zapasowej konta.

 

14. Zapisz i uruchom skrypt z podglądem (jeśli nie uruchomiłeś podglądu wcześniej) lub sam podgląd przed uruchomieniem skryptu.

8

 

15. Sprawdź wyniki.

 

Zmiany wprowadzone na koncie zauważysz w dzienniku. Jeśli coś poszło nie tak, pamiętaj o swojej kopii konta. Powyższy skrypt traktujemy jako pomoc przy masowym dostosowaniu zmian. Niemniej proponuję podejście indywidualne do tworzenia reklam.

Często samo dostosowanie treści reklam STA do nowego formatu ETA nie gwarantuje poprawienia wskaźników efektywności. Potrzebne jest indywidualne podejście i często stworzenie zupełnie nowych reklam dla każdej z grup.

Masz pytania? Napisz w komentarzu!