Rola Cookies w Google Analytics

Rola Cookies w Google Analytics

 

Zdecydowana większość dostępnych obecnie narzędzi do analityki internetowej zbiera dane w oparciu o pliki cookie. Jest to na tą chwilę jedna z najdokładniejszych metod gromadzenia informacji na temat ruchu na witrynie, choć jej precyzja pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Nie opracowano dotychczas skutecznego, w pełni miarodajnego mechanizmu zbierania danych w internecie. Na naszym blogu wielokrotnie zwracaliśmy już uwagę na ograniczenia, jakie niesie za sobą analityka internetowa. Aby być w pełni świadomym tych ograniczeń trzeba dobrze rozumieć sposób, w jaki zbierane i przetwarzane są informacje.

Kluczową rolę w mechanizmie zbierania danych w Google Analytics odgrywają niewielkie pliki tekstowe, zwane cookies. Są one umieszczane w przeglądarce użytkownika przez serwer sieciowy. W momencie gdy dana przeglądarka zażąda od serwera zwrócenia treści witryny, serwer sprawdza czy zapisane są w niej jakieś pliki cookie. Jeżeli cookie są umieszczone, wtedy ich treść jest nadpisywana. Jeśli natomiast natomiast w przeglądarce nie ma plików cookie, wtedy są one do niej wysyłane.

Ze względu na trwałość wyróżniamy dwa rodzaje plików cookie:
•    Cookie tymczasowe
•    Cookie trwałe

Trwałe pliki cookies są zapisywane w przeglądarce użytkownika i pozostają w niej nawet, gdy opuści on witrynę. Cookies posiadają określony czas żywotności. Czas wygaśnięcia trwałych cookies jest najczęściej bardzo długi (kilka lat). Pliki te zawierają unikalny identyfikator id, który pozwala identyfikować nowych i powracających użytkowników. Identyfikator cookie służy także do określenia liczby unikalnych użytkowników.

Jeśli chodzi o pliki tymczasowe, to istnieją one tak długo, jak trwa sesja użytkownika. Po opuszczeniu danej witryny przez internautę pliki te są usuwane.

Rodzaje cookies w Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje pięć typów cookies, które zarówno plikami stałymi, jak i tymczasowymi.

Typ CookieOpisCzas wygaśnięcia
__utmaIdentyfikator użytkownika2 lata
__utmbIdentyfikator sesjiWygasa po 30 minutach braku aktywności
__utmcIdentyfikator sesjiMoment zamknięcia przeglądarki
__utmzIdentyfkator kampanii6 miesięcy
__utmvSegmentacja użytkowników (zmienne niestandardowe)2 lata

Wszystkie cookie, z wyjątkiem __utmc są plikami stałymi.

Jeśli chcemy zobaczyć jak od kuchni wyglądają cookie wystarczy w opcjach przeglądarki (Mozilla Firefox) kliknąć:

Opcje/Prywatność/Usuń pojedyncze Ciasteczka

Aby wyświetlić cookie pochodzące z Google Analytics, w oknie wyszukiwania wpiszmy przedrostek charakteryzujący tego rodzaju cookie czyli __utm (podwójny podkreślnik). Wyświetli się nam lista domen, „które śledzą” nas za pomocą Google Analytics.

Przeanalizujmy teraz zawartość cookie identyfikującego użytkownika czyli __utma z serwisu 11na11.pl

Cookies widziane z przeglądarki


Zawartość tego pliku jest następująca:

190246251.1863166980.1328864596.1328864596.1328864596.1

190246251 – hash domeny identyfikujący domenę, która wysłała do naszej przeglądarki cookie
1863166980 – Unikalny numer ID
1328864596 – czas rozpoczęcia pierwszej wizyty (liczba sekund, która upłynęła od daty 1 stycznia 1970 roku)
Unikalny numer ID i czas rozpoczęcia pierwszej wizyty tworzą Unikalny Numer ID Użytkownika
1328864596 – czas rozpoczęcia ostatniej wizyzty
1328864596 – czas rozpoczęcia bieżącej wizyty

Jeżeli ostatnie trzy elementy cookie są takie same znaczy to, że  jest to nasza pierwsza wizyta w danym serwisie.
W oknie cookie pokazany jest także czas wygaśnięcia pliku. W naszym przypadku jest to 9 lutego 2014, z tego wynika że cookie z serwisu 11na11 zostało umieszczone 9 lutego 2012 i to według Google Analytics była nasza pierwsza wizyta w tym serwisie.

Wysłane cookie możemy ręcznie skasować z poziomu przeglądarki. Wtedy nasza historia wizyt na danej witrynie zostaje utracona i przy następnych odwiedzinach będziemy liczeni jako nowy użytkownik.