SEM rośnie w siłę

SEM rośnie w siłę

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny rozwój marketingowego w wyszukiwarkach  zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jak wynika z badań SEMPO i Econsultancy wydatki na SEM (z ang Search Engine Marketing) w Ameryce Północnej w ostatnim czasie powiększyły się z 4,1 mld dolarów w 2004 roku do 14,6 mld dolarów w roku 2009. W roku 2010 prognozuje się wzrost wydatków tej gałęzi o 14 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki na SEM w Ameryce Północnej (mld dol.)

Wydatki na SEM w USA
Źródło: State of Search Engine Marketing Report 2010. Econsultancy I SEMPO

Istotny element Search Engine Marketingu stanowią reklamy kontekstowe. Są one precyzyjnie powiązane tematycznie z treścią stron, na których się wyświetlają. Pojawiają się one także w sieci wyszukiwania. W takim przypadku maksymalnie dopasowują się do hasła, które wyszukuje użytkownik. Zalety jakie niesie za sobą reklama kontekstowa zostały docenione przez szereg reklamodawców. O atrakcyjności tej formy reklamy może świadczyć także fakt, iż 95 % domów mediowych i agencji reklamowych wykorzystuje ją przy prowadzeniu kampanii.

Coraz wyraźniej zaznacza się także tendencja przenoszenia budżetów reklamowych z „tradycyjnych gałęzi marketingowych” i inwestowanie w SEM. Według stowarzyszenia IAB (Interactive Advertising Bureau) 49 % reklamodawców rezygnuje z reklamy prasowej na rzecz marketingu w wyszukiwarkach. Potencjał tkwiący w SEM nie pozostaje niezauważony także i w naszym kraju.

Rynek polskiej reklamy internetowej  (mld zł)

 

Rynek polskiej reklamy internetowej

 

Jak wynika z raportu IAB na marketing w wyszukiwarkach  wydaje się w Polsce co roku ponad 190 mln zł, co stanowi około 25 % wszystkich wydatków poniesionych na reklamę internetową. SEM stanowi drugi, po reklamie graficznej największy segment w strukturze rynku reklam internetowych. W ostatnich latach odnotowuje się wzrost wydatków poniesionych na SEM, przy jednakowym obniżeniu udziału reklam graficznych w dziedzinie reklamy internetowej.

Rynek polskiej reklamy internetowej  – podział wydatków

Niewątpliwa zaletą kampanii prowadzonych przy użyciu reklam kontekstowych jest możliwość pomiaru i analizy efektywności  przedsięwzięcia. Odpowiednia optymalizacja kampanii prowadzi do powiększenia zwrotu kapitału zainwestowanego w reklamę.

Semahead – Agencja SEM Grupy INTERIA.PL