Słowa kluczowe - Embedowane dopasowania

Słowa kluczowe – Embedowane dopasowania

Bardzo przydatną, zaawansowaną formą konstrukcji słów kluczowych i wykluczeń jest zastosowanie embedowanych dopasowań słów kluczowych. Zabieg ten pozwala użyć takiej kombinacji dopasowań, aby bardzo precyzyjnie odpowiadały  zapytaniom użytkowników. W efekcie reklamy będą wyświetlane na wiele odmian słowa kluczowego z wyjątkiem dokładnie tego słowa. Aby rozjaśnić zasadę działania tej metody posłużę się pewnym przykładem:

Wyobraźmy sobie, że reklamujemy akcesoria do laptopów, ale nie same laptopy. Jeżeli w danej grupie reklam umieścimy słowo laptop w dopasowaniu do wyrażenia i słowo laptop na wykluczeniu w dopasowaniu dokładnym, wtedy reklama wyświetli się na zapytanie „laptop akcesoria”, ale nie wyświetli się na niepożądane dla nas słowo „laptop”. Embeded Matches można stosować także dla słów w dopasowaniu zbliżonym.

Struktura kampanii z wykorzystaniem Embedded Matches Keywords

Aby nasza reklama wyświetlała się na wszystkie wariacje odmian słów kluczowych jak i na same słowa kluczowe musimy dobrać odpowiednie wykluczenia do tych samych słów kluczowych w dopasowaniu zbliżonym i do wyrażenia, a także dodatkowo stworzyć grupę reklam ze słowami kluczowymi w dopasowaniu dokładnym.

Tworzymy więc trzy grupy reklam. W każdej z nich umieszczamy tę samą reklamę, te same słowa kluczowe i te same wykluczenia.  Ulegają zmianie jedynie dopasowania słów kluczowych i wykluczeń:

  • W pierwszej grupie umieszczamy słowa kluczowe w dopasowaniu dokładnym (nie ma potrzeby stosowania wykluczeń)
  • W drugiej grupie umieszczamy słowa w dopasowaniu do wyrażenia i wykluczenia w dopasowaniu dokładnym
  • W grupie trzeciej umieszczamy słowa w dopasowaniu przybliżonym i wykluczenia w dopasowaniu do wyrażenia.

Grupa 1

słowo kluczowedopasowaniewykluczeniedopasowanie
telewizorydokładnebrakbrak
radiadokładnebrakbrak
odtwarzacze mp3dokładnebrakbrak
komputerydokładnebrakbrak

Grupa 2

słowo kluczowedopasowaniewykluczeniedopasowanie
telewizorydo wyrażeniatelewizorydokładne
radiado wyrażeniaradiadokładne
odtwarzacze mp3do wyrażeniaodtwarzacze mp3dokładne
komputerydo wyrażeniakomputerydokładne

Grupa 3

słowo kluczowedopasowanie wykluczeniedopasowanie
telewizoryzbliżonetelewizorydo wyrażenia
radiazbliżoneradiado wyrażenia
odtwarzacze mp3zbliżoneodtwarzacze mp3do wyrażenia
komputeryzbliżonekomputerydo wyrażenia

Dzięki takiej strukturze nasze reklamy będą wyświetlały się na zapytania obejmujące szeroki wachlarz kombinacji słów kluczowych, a także na zapytania identyczne ze słowami kluczowymi. Kto nie próbował tej metody zachęcamy do testowania i dzielenia się doświadczeniami.