Zmiany w ulepszonym CPC (eCPC)

W czerwcu 2017 wejdą w życie zmiany dotyczące strategii ustalania stawek eCPC (ulepszone CPC). Czego konkretnie dotyczą? Do tej pory algorytm podnosił lub obniżał stawki dla słów kluczowych w zależności od ich potencjału o maksymalnie 30%. Czerwcowa aktualizacja dotyczy zniesienia tego ograniczenia. Stawki nie będą jednak zmieniane dowolnie i jak informuje Google będą utrzymywane w ramach: aktualnego maksymalnego kosztu konwersji oraz maksymalnej stawki CPC. Zniesienie ograniczenia ma w pełni wykorzystywać potencjał wynikający z różnic w współczynniku konwersji np. odbiorców czy lokalizacji. W przypadku stosowania eCPC nie będzie potrzeby ręcznego dostosowywania stawek dla harmonogramów, odbiorców czy lokalizacji – rekomenduje się jedynie dostosowywanie stawek na poziomie urządzeń.

W przypadku osób korzystających z eCPC sugerujemy bliższe przyjrzenie się kampaniom w okresie wprowadzania zmian.

Źródło: https://support.google.com/adwords/answer/2464964